Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nová transformovna v Moravanech u Brna

Dne 13. září 2011 byla v Moravanech u Brna slavnostně uvedena do provozu nová transformovna o napětí 110/22 kV, která významně posílí a stabilizuje rozvod elektrické energie v jižní části moravské metropole a jejím okolí. Její součástí je zapouzdřená rozvodna elektrické energie, která zvyšuje provozní spolehlivost a bezpečnost a zmenšuje zastavěnou plochu a prostor. Investorem stavby v hodnotě přesahující 100 milionů korun byla společnost E.ON Distribuce, a. s. Techniku pro transformovnu a zapouzdřenou ústřednu dodala společnost Siemens.
 
„S ohledem na okolní prostředí a omezený prostor jsme zvolili řešení zapouzdřené rozvodny,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice, a dodal: „zkušenosti s tímto řešením potvrzují, že zapouzdřená rozvodna je kromě řádové úspory místa nejen velice bezpečná, ale také vyžaduje minimální nároky na údržbu.“
 
Siemens má v tomto oboru dlouhodobé a bohaté zkušenosti. První rozvodnu na světě s izolačním i zhášecím médiem SF6 instaloval již v roce 1968 v tehdejším Západním Berlíně. V Brně jde již o třetí zapouzdřenou rozvodnu 110 kV dodanou společností Siemens (po předcházejících dodávkách v lokalitách Brno-Příkop a Brno-Červený Mlýn). Nová transformovna 110/22 kV v Moravanech byla poprvé v České republice a v obdobném rozsahu realizována formou kompletní dodávky „na klíč“. Dodávky společnosti Siemens:
  • 110kV zapouzdřená rozvodna typu 8DN8-123 kV,
  • 22kV rozváděč typu NXPlus,
  • řídicí systém Sicam PAS a ochrany Siprotec,
  • 22kV kompaktní rozváděč 8DJ20,
  • transformátory 22/0,4 kV typu Geafol,
  • rozváděče vlastní spotřeby.
(ed)
 
Obr. 1. Účastníci slavnostního otevření transformovny v Moravanech u Brna při exkurzi před zapouzdřenou rozvodnou