Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Nová technologie pro přenos dat FWA 26 GHz

Automa 3/2001

(Bk)

Nová technologie pro přenos dat FWA 26 GHz

Čtenáři, kteří se zajímají o dění v oblasti telekomunikací, jistě zaznamenali, že se v loňském roce uskutečnilo výběrové řízení na udělení licencí bezdrátové sítě FWA 26 GHz. Toto výběrové řízení bylo odborníky a zainteresovanými firmami sledováno s velkým zájmem. Nejde totiž o málo: ti, kteří licenci obdrželi, získali podstatnou konkurenční výhodu především pro souboj s Českým Telecomem v oblasti přenosu hlasu i dat. FWA totiž umožňuje v některých případech nahradit metalické linky, které Český Telecom vlastní, a provozovat telefonní i datové sítě nezávisle na jeho cenách a podmínkách.

V září 2000 získaly licence na provozování FWA tři společnosti: Gity/Star One, Nextra Wireless a TZ BroadNet.

Co je vlastně FWA? FWA, Fixed Wireless Access, je technologie pevného bezdrátového připojení. Je založena na architektuře point to multipoint (PMP). K jedné základnové stanici je připojeno několik účastníků. Na rozdíl od sítě GSM však účastníci nejsou mobilní a jejich antény jsou pevně nasměrovány na základnovou stanici.

V České republice byla pro FWA vyhrazena frekvence 26 GHz. Komunikace je realizována pomocí TDMA (Time Division Miltuple Access) s frekvenčním duplexem (FDD). TDMA/FDD zaručuje efektivní využití kmitočtového pásma a spolehlivost přenosu. Tu udává odborná literatura v rozmezí 99,7 až 99,995 %, což je srovnatelné s optickými vlákny.

K čemu je FWA dobrá? Především pro připojení, jemuž se v telekomunikačním slangu říká „poslední míle“. Terminál koncového účastníka je pomocí této služby napojen na základnovou stanici, jež je připojena na páteřní síť. Dosah sítě FWA je v rozmezí 3 až 4 km, podle terénních podmínek. Mezi terminálem a základnou musí být přímá viditelnost.

V oblasti automatizační techniky se FWA uplatní především tam, kde je nutné přenášet velké objemy dat. Například při odlaďování nebo parametrizaci automatizovaného systému není nutná přítomnost specialistů přímo na místě ve výrobním závodě. Díky současné hlasové komunikaci, přenosu obrazu i dat lze tyto práce uskutečňovat i na dálku. S výhodou lze využít toho, že pořizovací náklady na koncový terminál nejsou vysoké a realizace spojení je možná během několika dnů, nebo dokonce hodin.

Připojení FWA již nabízejí všichni tři operátoři, kteří loni obdrželi licence.

Nextra Wireless nabízí svým klientům připojení v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Zlíně, Olomouci a Liberci. Do konce roku 2001 má být pokrytí rozšířeno na všechna města s počtem obyvatel nad padesát tisíc. U společnosti Nextra Wireless si klienti mohou pronajmout datové okruhy (určené především pro poskytovatele internetu) nebo okruhy ISDN PRA (určené především pro alternativní telekomunikační operátory).

Nemalé plány, podložené prvními slibnými aplikacemi, má i další operátor FWA, GiTy/Star One. Ten v současné době poskytuje své služby pod novým názvem Star 21 Networks a. s. Služby zatím nabízí v Praze a Brně, ale počítá s rozšířením pokrytí na další města. Klienti mohou využít širokopásmové připojení k internetu, přenos dat mezi uživateli sítě (VPN, virtual private network) a pronájem datových okruhů. Na rozdíl od Nextra Wireless počítá Star 21 Networks nejen s ISP a telekomunikačními operátory, ale i s klienty z řad firem. (Nextra Wirelles neposkytuje této klientele služby přímo, ale prostřednictvím operátorů využívajících její infrastrukturu FWA.)

Velmi zajímavou zprávou je, že v letošním roce budou služby firmy Star 21 Networks pro koncové zákazníky doplněny i o pronájem aplikací (ASP, application service providing). Tato služba umožní serverům sítě využívat software a data uložená v datových centrech, a to např. formou outsourcingu. I dražší aplikace se tak stanou přístupné menším uživatelům nebo uživatelům, kteří je budou používat jen zřídka a nákup plné licence by se jim nevyplatil. V oblasti automatizace může jít o simulační nebo výpočetní programy nebo o programovací a ladicí softwarové nástroje. O data v datovém centru bude postaráno na profesionální úrovni, včetně jejich zabezpečení, zálohování atd. Data budou chráněna proti neoprávněnému přístupu, proti neoprávněné transakci i proti odposlechu při komunikaci. Využití ASP v oblasti elektronického obchodování, předávání dokumentů i v oblasti ERP, MES a aplikací SCADA se nabízí samo.

Třetí operátor, BroadNet, také zahájil provoz FWA v České republice. Za názvem BroadNet se skrývá konsorcium tří firem, InWay, TMP – telekomunikační montáže Praha a Lucent Technologies. Koncovým zákazníkům nabízí BroadNet produkt City.Way pro bezdrátové připojení k internetu. O své činnosti a plánech však poskytuje jen omezené informace, v souladu se svou reklamní strategií neinformovat o nabídce před jejím plným a masivním uvedením do provozu.

FWA, nová technologie v oblasti přenosu dat, úspěšně vstoupila do České republiky. Lze předpokládat, že se bude v blízké budoucnosti široce rozvíjet a v některých oblastech připojení „poslední míle“ vytlačí díky spolehlivosti a rychlosti rádiové přenosy dat na nižších a nelicencovaných frekvencích, a díky láci a operativnosti se v této oblasti stane vážným konkurentem pro metalické a optické spoje.