Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Nová sada společnosti Cognex pro čtení čárových kódů na pneumatikách

Přední dodavatel systémů strojového vi­dění Cognex Corporation uvádí na trh novou sadu produktů pod názvem Cognex Tyre So­lutions, která je navržena pro obtížné čtení čárových kódů a znaků s nízkým kontrastem vytlačených na pneumatikách. Sada Cognex Tyre Solutions spojuje firemní znalosti v ob­lasti strojového vidění a identifikace s velmi výkonným způsobem čtení čárového kódu. Sada je začleňována do předem nakonfigu­rovaných systémů, které splňují specifické požadavky výrobců pneumatik.

 
„S nadšením představujeme konkurence­schopnou sadu produktů, která zvyšuje výkon čtení, zkracuje dobu potřebnou na instalaci a snižuje náklady na vlastnictví,“ vyjádřil se Carl Gerst, viceprezident společnosti a ředitel obchodní jednotky identifikačních produktů. „Tato řešení jsou navržena pro podporu čtení čárového kódu s cílem minimalizovat chyby čtení a zvýšit objem a efektivitu výroby, a to při současném zmenšování objemu náklad­ných předělávek.“
 

Jak se vyrovnat s požadavky na čtení čárového kódu ve výrobě pneumatik

Výrobci pneumatik požadují spolehlivé čtení čárového kódu ve všech fázích výroby, od příjmu vstupních surovin až po konečnou montáž a distribuci. Vzhledem k tomu, že se pneumatika v průběhu svého životního cyk­lu dostane do mnoha lokalit, budov a měst či zemí, má její přesná identifikace zásadní vý­znam pro plnění předpisů, řízení rozpracované výroby, třídění či trasování a kontrolu jakosti.
 
Pokročilého čtení se spolehlivými výsled­ky dosahuje nová sada Cognex Tyre Solutions využitím patentovaných algoritmů pro vyso­korychlostní čtení čárových kódů a metody rozpoznávání znaků OCR (Optical Character Recognition). Je navržena s ohledem na sni­žování nákladů a zdokonalování výrobních postupů a výrobcům pneumatik nabízí větší klid díky těmto prvkům:
  • algoritmus 1DMax+ s metodou Hotbars™ vede k nejvyšším rychlostem čtení v oboru, a to i poškozených a nízkokontrastních kódů,
  • napevno montované snímače DataMan®: žádné pohyblivé díly, nižší náklady na údržbu,
  • obrazové snímače čárového kódu: umož­ňují uživateli„vidět to, co vidí snímač“ pro účely odstraňování chyb a průběžného zdo­konalování čtení,
  • technologie Xpand™: dovoluje snímačům čárového kódu pokrývat větší zorné pole s menším zařízením, a tím snižuje celko­vé náklady na instalaci a údržbu,
  • 3D snímač řady DS1000: čte vytlačené znaky na zakřivených i tmavých plochách při rychlosti až jedné otáčky pneumatiky za sekundu,
  • metoda strojového vidění OCRMax: dosa­huje velmi dobrých výsledků čtení v pro­středí s nízkým kontrastem,
  • software DS1000: nástrojové sady pro stro­jové vidění 3D a 2D pro doplňkové mož­nosti kontroly.
Komunikační sada Cognex Connect na­víc usnadňuje integraci sady Cognex Tyre Solutions do provozních a podnikových sítí. Cognex Tyre Solutions obsahuje přístroje a součásti, které jsou běžně na skladě a díky vyhrazeným sítím technické podpory je lze rychle dodat. Další informace o sadě Cognex Tyre Solutions jsou uvedeny na www.cognex.com/tyres. Zákazníci se mohou obracet na prodejce Pavla Sejčka (info.cz@cognex.com) pro Českou republiku nebo Jana Ku­čeru (info.sk@cognex.com) pro Slovensko.
 
Tyto a jiné novinky představí pracovní­ci společnosti Cognex na svém stánku 020 v hale V na veletrhu AMPER 2014.
(Cognex)
 

Obr. 1. Sada Cognex Tyre Solutions umožňuje spolehlivě přečíst čárové kódy a znaky vytlačené na pneumatikách