Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nová řídicí stanice PACSystems RX3i od GE Fanuc Automation

číslo 3/2004

Nová řídicí stanice PACSystems RX3i od GE Fanuc Automation

GE Fanuc Automation, dceřiná firma společnosti GE Infrastructure, nabízí novou řídicí stanici PACSystemsTM RX3i – nejnovější člen revoluční skupiny řídicích systémů PACSystems. Nová platforma PAC (Programmable Automation Controllers) poskytuje větší flexibilitu aplikací a znásobuje produktivitu práce. Řídicí systémy skupiny PACSystems se vyznačují společným prováděcím programem (runtime) a univerzálním vývojovým prostředím, nabízejícím přenositelnost aplikačních programů mezi různými hardwarovými platformami. Při zachování stejného prováděcího programu, jako má PACSystems RX7i, nabízí nová stanice PACSystems RX3i velký řídicí výkon při kompaktním (ohledně rozměrů) a cenově efektivním provedení.

Přenositelnost aplikací a další možnosti

„Uvedením PACSystems RX3i plní GE Fanuc Automation svůj slib dosáhnout úplné přenositelnosti aplikací,„ říká Bill Estep, viceprezident GE Fanuc Automation pro automatizační techniku. „Jednotný prováděcí program poskytuje velký výkon na mnoha různých platformách, čímž umožňuje výrobcům strojů a koncovým uživatelům zvolit si pro své řízení hardware přesně odpovídající potřebám aplikace. Díky této inovaci řeší produkty řady PACSystems zásadní technické a obchodní požadavky, jakými jsou např. vyšší produktivita a otevřené možnosti komunikace. Tato flexibilní technika pomáhá uživatelům znásobit celkový výkon jejich automatizačních systémů, zmenšit náklady na vývoj a odstranit obavy týkající se přenositelnosti programů v krátkém i dlouhodobém výhledu morální životnosti hardwaru.„

Obr. 1.

Craig Resnick, jeden z předních analytiků poradenské společnosti ARC Advisory Group, k tomu říká: „Systémy třídy PAC jako RX3i a RX7i řeší otázky integrace, před kterými stojí výrobci strojů a koncoví uživatelé v souvislosti s rostoucí potřebou důkladné znalosti automatizačních systémů, což v důsledku zrychluje návratnost investic do vybavení při menších nákladech na údržbu systémů a také menších celkových nákladech na řídicí systém za dobu jeho života. Výrobci strojů chtějí mít ve svých řešeních méně komponent, avšak obsahujících multidisciplinární vývojové a prováděcí funkce. Takové integrované, společné vývojové prostředí s jediným programovacím a inženýrským nástrojem pro celý systém může snížit náklady na vývoj a implementaci projektu. Při použití systémů kategorie PAC poroste význam otevřených komunikačních standardů a integrace softwaru při uvolňování vazeb na hardware.„

Pro zajištění rychlejšího přenosu dat bez úzkých míst v toku informací má PACSystems RX3i velmi rychlou vnitřní sběrnici na bázi PCI a procesor Pentium® 300 MHz. Potřebný příkon nebo redundanci napájení v rámci jedné sestavy zajišťují výkonné napájecí zdroje, používané v jednoduchých i násobných konfiguracích. PACSystems RX3i také má rychlejší jednotky I/O s rozsáhlejší diagnostikou a přerušeními a s možností vkládání modulů za chodu systému. Systém podporuje širokou škálu I/O modulů zahrnující diskrétní moduly, univerzální analogové moduly, analogové moduly s vysokou hustotou zástavby, moduly rychlých čítačů a moduly pro řízení pohybu. Různými způsoby komunikovat umožňují integrované moduly pro sítě Ethernet a Profibus a podpora sběrnic DeviceNet a Genius.

Ochrana současných investic

Stejně jako ostatní zástupci řady PACSystems, umožňuje i řídicí stanice RX3i kombinovat nové metody s dosavadním hardwarem. Tím zajišťuje zákazníkům firmy GE Fanuc snadný přechod na novou techniku. Mezi základními požadavky při vývoji řady PACSystems byly ochrana investic uživatelů do systémů I/O i do vývoje aplikací a možnost řídicí systém snadno aktualizovat s cílem rozšířit jeho celkové funkční schopnosti (upgrade), včetně zachování možnosti vkládat původní moduly za chodu. Díky jejich snadné kombinaci s novou technikou tak mohou všichni uživatelé řídicích systémů vytěžit maximum ze svých dosavadních investic do automatizace. Tento princip přístupu k vývoji umožní každému uživateli řídicích systémů přechod na novou techniku časově a finančně nenáročným způsobem.

Univerzální vývojové prostředí

Univerzální inženýrské vývojové prostředí pro programování, konfigurování a diagnostiku všech systémů skupiny PACSystems poskytuje společná softwarová základna všech řídicích systémů od firmy GE Fanuc, software CIMPLICITY Machine EditionTM, oceněný několika cenami. Díky programování s použitím symbolických proměnných, knihovně opakovaně použitelných objektů a režimu Test Edit, usnadňujícímu ladění v režimu on-line, představuje CIMPLICITY Machine Edition prostředí vstřícné uživateli, které může zvýšit flexibilitu při vývoji a zlepšit efektivitu a produktivitu vývojové práce.

Prestižní ocenění

Skupina produktů PACSystems od GE Fanuc Automation získala v minulém roce tři ceny za inovaci od prestižních průmyslově orientovaných časopisů. Byly jimi Control Engineering (cena Editors’ Choice Award), Instrumentation & Automation News (IAN, cena Editorial Excellence Award) a Plant Engineering (cena Product of the Year Finalist Award).

Hodnoceny byly takové faktory jako přínos pro průmysl, technická novost a první produkt nové kategorie na trhu.

Ing. Jan Koudelka,
GE Fanuc Automation ČR s. r. o.

GE Fanuc Automation ČR s. r. o.
U Studánky 3
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 233 372 503, 233 372 501
fax: 233 370 821
e-mail: info@gefanuc.cz
http://www.gefanuc.cz

Inzerce zpět