Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nová řídicí jednotka PLC FP2SH pro 32 tisíc instrukcí

Nová řídicí jednotka PLC Panasonic FP2SH je vhodná pro ty pří­pady použití, kde standardní verze není dostačující a kde jsou jednot­ky s paměťovou kapacitou 60 nebo 120 k instrukcí (tzv. kiloinstruk­ce, odpovídá 1 024 instrukcím) zbytečně předimenzované. Produkto­vá řada FP2 se širokým spektrem vstupních a výstupních modulů je na trhu velmi dobře zavedena. Rozšiřitelnost komunikační sběrnice umožňuje ovládat až 2 048 vstupů nebo výstupů. V řadě FP2 je širo­ká nabídka komunikačních jedno­tek pro různé sítě. Díky rychlosti zpracování jsou velmi vhodné k ří­zení pohybu v několika osách (me­chanismů s několika stupni volnos­ti). Rychlost zpracování je 30 ns pro základní typy instrukcí, 60 ns pro instrukce vyšší úrovně. Dal­ším přínosem je nový volitelný pa­měťový modul (F-ROM) s kapaci­tou 2 MB. Řídicí jednotka FP2SH s pamětí 32 tisíc instrukcí je nejno­vějším přírůstkem do skupiny FP2. Vyniká značnou provozní rychlos­tí, velkou kapacitou pro ukládání dat a vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
 
Nová řídicí jednotka vhodně rozšiřuje sortiment programovatelných automatů Panasonic, přičemž všechny řady lze programovat jedním vývojovým prostředím FP Win Pro.
 
Panasonic Electric Works Czech s. r. o., www.panasonic-electric-works.cz, e-mail: L.Bartak@eu.pewg.panasonic.com