Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nová řada tyristorových výkonových jednotek JUMO TYA-200 řízených mikroprocesorem

V nové řadě tyristorových výkonových jednotek JUMO TYA-200, určených pro spínání odporových a indukčních zátěží, jsou dvě provedení: typ TYA-201 pro jednofázový provoz a typ TYA-202 pro třífázový provoz v úsporném zapojení.

Přístroje se konfigurují prostřednictvím textového LCD. Přehledná a srozumitelná struktura menu urychluje uvedení do provozu a zamezuje náhodným chybám konfigurace. Přístroj lze konfigurovat také z PC prostřednictvím konektoru mini USB na čele přístroje. Přitom není nutné přístroj připojovat k napájecímu napětí – napájení je zajištěno z připojeného PC nebo notebooku. Nová funkce „teach-in“ umožňuje automatické nastavení mezí pro rozpoznání částečné poruchy zátěže. Cyklické ladění zaručuje permanentní rozpoznávání částečné poruchy zátěže, přestože se např. při regulaci teploty časem mění vlastnosti topného článku.

Standardně obsažený „duální management energie“ zaručuje rovnoměrné zatížení energetické sítě, a tím snižuje náklady na energii.

Při použití topných článků na bázi silicidu molybdenu (MoSi2) nachází uplatnění nová funkce R Control. Topným článkům, které jsou při vyšších teplotách zvlášť citlivé, lze pomocí této funkce při dosažení určené teploty omezit výkon, a tudíž i povrchovou teplotu. Tím je zaručena jejich delší životnost a snížení provozních nákladů.

Uvedení do provozu usnadňují diagnostické funkce jako rozpoznání točivého pole nebo rozpoznání chyby v elektrickém zapojení. Výkyvy v síťovém napájecím napětí lze rychle kompenzovat pomocí integrované regulace napětí, druhé mocniny napětí, proudu, druhé mocniny proudu a činného výkonu. Díky tomu je spolehlivost zařízení vysoká.

Pro permanentní sledování energetické účinnosti je určen volně konfigurovatelný analogový výstup; na objednávku lze přístroj dodat i s rozhraním Modbus RTU 485 nebo Profibus-DP. Všechny důležité provozní hodnoty, hlášení a alarmy tak lze jednoduše a rychle předávat nadřazenému řídicímu systému. K dispozici je osvědčený setup-program pro nastavení a uvedení do provozu.

Díky široké paletě napěťových variant není zapotřebí přídav­ný napájecí zdroj. Přístroje nové série jsou k dispozici ve verzích od 24 do 500 V AC –20 %/+15 %. Regulované proudy jsou od 20 do 250 A.

Jako typické příklady použití lze zmínit regulaci elektrických pecí nebo sušáren, polygrafické a balicí stroje, výrobní stroje apod.

Další informace zájemci najdou na adrese www.jumo.net.

(JUMO Měření a regulace s. r. o.)

Obr. 1. Tyristorové výkonové jednotky JUMO TYA-200