Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Nová řada servoměničů Lexium 15 značky Telemecanique

číslo 8/2006

Nová řada servoměničů Lexium 15 značky Telemecanique

Nová řada výrobků v oblasti servopohonů, kterou nyní uvádí na trh pod značkou Telemecanique společnost Schneider Electric, výrazně rozšiřuje dosavadní nabídku. V roce 2006 tak společnost po jarním překvapení předkládá již podruhé výraznou inovaci. V článku je stručně popsán sortiment servopohonů společnosti Schneider Electric a je představena zajímavá technická novinka – servoměniče Lexium 15 –, která je obohacením trhu v ČR o výrobky vynikající technické úrovně a zároveň zaručené kvality.

Lexium 15 – základní vlastnosti

Servoměniče Lexium 15 (obr. 1) lze charakterizovat jako multifunkční servoměniče s kompletní výbavou, které jsou schopny splnit požadavky i náročných úloh řízení polohy a pohybu. Jde o přístroje určené především pro samostatnou činnost, při níž, v závislosti na okolních podmínkách, provádějí jednotlivé úlohy řízení polohy uložené v jejich paměti.

Obr. 1.

Obr. 1. Nové servoměniče Lexium 15

Další typickou oblastí použití je spolupráce s řídicími systémy, které mohou servoměniče Lexium 15 řídit prostřednictvím různých typů komunikačních sběrnic s využitím jejich vnitřní inteligence při polohování, spouštění vnitřních úloh řízení polohy apod.

Technicky nejdokonalejší způsob jejich použití je ve spolupráci s řídicím systémem TSX Premium, obsahujícím speciální řídicí jednotku pro servopohony. S touto jednotkou měniče Lexium 15 komunikují po smyčce ze světlovodných vláken prostřednictvím protokolu SERCOS velmi vysokou komunikační rychlostí.

Servomotory

Řada synchronních servomotorů BSH (obr. 2) je nyní co do nabízených výkonů rozšířena pro obě nabízené řady servoměničů – Lexium 05 i Lexium 15. V současnosti lze využít krouticí momenty od 0,5 do 90 N·m v rozsahu otáček od 1 500 do 8 000 min–1. Díky použité technice vinutí vyjádřených pólů mají servomotory řady BSH vynikající poměr objemu k dosahovaným krouticím momentům. Současně jsou kratší a mají menší moment setrvačnosti rotoru a jemnější krokování. Standardně se dodávají vybavené absolutním sin-cos enkodérem s komunikačním rozhraním Hiperface. Volitelné je vybavení brzdou a převodovkou, vybrat lze také různá provedení hřídele. Dodávají se v krytí až IP65.

Obr. 2.

Obr. 2. Výkonově rozšířená řada servomotorů BSH. Servomotory špičkových technických parametrů jsou dodávány za cenu běžných servomotorů (low-end)

Rozšířenou řadu servomotorů BSH doplňuje zcela nová řada servomotorů BDH s krytím až IP67 vyvozujících krouticí momenty od 0,8 do 53 N·m v rozsahu otáček od 1 000 do 8 000 min–1 (obr. 3). Servomotory řady BDH jsou standardně vybaveny rezolverem nebo je lze objednat s absolutním sin-cos enkodérem s rozhraním Hiperface. Řadu servomotorů BDH tvoří celkem 68 typů. Jejich provedení co do rozměrů a stupně krytí je tedy velmi variabilní, v souladu se širokými možnostmi jejich použití.

Naprogramován pro bezpečnost

Servoměniče Lexium 15 se dodávají plně vybavené, s možnosti dalšího rozšíření např. s použitím komunikačních desek nebo rozšíření počtu vstupů a výstupů. Součástí dodávky je např. síťový filtr, vestavěný brzdný spínač včetně brzdného rezistoru, vestavěné komunikační sběrnice s protokolem CANopen i komunikační linka RS-232. Samozřejmá je i vestavěná bezpečnostní funkce zamezující náhodný rozběh motoru a zajišťující bezpečné zastavení ve shodě s ČSN EN 954-1, kategorie 1 nebo 3.

Obr. 3.

Obr. 3. Synchronní servomotory nové řady BDH

Měnič Lexium 15 má dva analogové vstupy a čtyři logické vstupy a dva výstupy. Další vybavení spočívá v již zmiňovaném, velmi jednoduše programovatelném vytváření úloh řízení polohy. Lexium 15 standardně umožňuje činnost až v osmi pracovních režimech.

Použití

Jak již bylo zmíněno, servomotory BSH se standardně dodávají s jedno- nebo víceotáčkovým sin-cos enkodérem s komunikačním rozhraním, které se využívá pro přenos hodnot parametrů motoru, uložených v jeho paměti. Údaje z tohoto „elektronického typového štítku„ jsou po připojení k napájení automaticky přeneseny do servoměniče, a obsluha je tedy při uvádění přístroje do provozu nemusí zadávat. Jestliže je použitý motor nestandardní, lze samozřejmě všechny jeho parametry snadno zadat.

Vedle funkce automatického nastavení parametrů regulační smyčky proudu je servoměnič Lexium 15 vybaven ještě dalšími užitečnými funkcemi usnadňujícími nastavení regulačních smyček, např. lze změřit amplitudové i fázové frekvenční charakteristiky. S použitím tohoto vestavěného analyzátoru je také možné exaktně vyhodnotit vliv různých použitelných filtrů.

Součástí dodávky servoměniče je programový balíček na CD-ROM, které obsahuje, vedle potřebné dokumentace, také software Unilink pro nastavování, konfigurování, diagnostiku a ovládání servoměniče Lexium 15. Tento software rovněž dovoluje kontrolovat odezvy servopohonu, a to s použitím vestavěného osciloskopu po připojení PC.

Další příslušenství servoměničů Lexium 15 tvoří připravené silové, zpětnovazební a signálové kabely až do délky 75 m, tlumivky, doplňkové síťové filtry, modul na jednoduchý přenos konfigurace a nastavení měniče bez PC atd.

Pro dimenzování servopohonů je připraven speciální software a dále přehledná pomůcka pro specifikaci jednotlivých komponent. K dispozici jsou příslušné aplikační a výrobkové příručky a katalog. O bezplatné zaslání dokumentace lze požádat zástupce firmy na adresách a telefonních číslech uvedených v inzerátu na str. 53 nebo na webových stránkách společnosti Schneider Electric CZ s. r. o.

Úplný sortiment pohonů

Sortiment výrobků společnosti Schneider Electric v oblasti servopohonů značky Telemecanique doplňuje také rozsáhlá řada produktů značek Berger Lahr a Elau.

Nabídka zahrnuje komplexní pohonářské řešení pohonů včetně prostředků pro komunikaci a řízení pro širokou škálu nejrůznějších úloh.

Řídicí jednotky pro servopohony lze volit z několika řad specializovaných výrobků na bázi průmyslových PLC Modicon (Twido, TSX Premium, TSX Quantum) doplněných speciálními moduly. Například pro TSX Premium jsou k dispozici moduly TSX CFY pro řízení krokových motorů, moduly TSX CAY pro řízení až čtyř nezávislých nebo koordinovaných os nebo až tří os s interpolací, popř. řídicí modul SERCOS s velmi rychlým přenosem dat světlovodnými kabely.

Velmi zajímavá je také řada kompaktních servopohonů značky Berger Lahr, zahrnující krokové motory, motory s elektronickou komutací (EC) a synchronní motory s vestavěnou řídicí a výkonovou elektronikou.

Součástí nabídky jsou i mechanické součásti, jako např. portálové a výložníkové osy značky Berger Lahr a další mechanické komponenty, např. cykloidní převodovky.

Samozřejmou součástí nabídky je bezplatná technická podpora zákazníků, školení a pomoc s uvedením dodaného servopohonu do chodu.

Ing. Jurij Tomis,
marketing a prodej,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Středisko služeb zákazníkům - tel.: 382 766 333
http://www.schneider-electric.cz