Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nová řada multifunkčních karet PCI

číslo 7/2002

Nová řada multifunkčních karet PCI

Plzeňská společnost Tedia dodává na trh ucelenou řadu technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – stavebnice komponent pro PC systémy a stavebnice externích modulů pro distribuované systémy (MicroUnit serie). Protože v letošním roce byl sortiment multifunkčních karet PCI výrazně inovován, v následujících odstavcích bude uveden přehled vlastností základních typů pro všeobecné užití.

Obr. 1.

Úvod
Kategorie základních multifunkčních karet je v současném sortimentu Tedia zastoupena dvěma typovými řadami: PCA-7208A (7408A) a PCA-7228A (7428A). První řada karet je určena pro aplikace nepříliš náročné na vzorkovací frekvenci, druhá vyhovuje většině aplikací laboratorního měření a zpracování dat. Společným znakem obou řad je téměř identické řešení všech periferních obvodů a rovněž programová podpora.

Vlastnosti nových multifunkčních karet PCI
Kategorie základních multifunkčních karet je v současném sortimentu Tedia zastoupena dvěma typovými řadami: PCA-7208A (7408A) a PCA-7228A (7428A). První řada karet je určena pro aplikace nepříliš náročné na vzorkovací frekvenci, druhá vyhovuje většině aplikací laboratorního měření a zpracování dat. Společným znakem obou řad je téměř identické řešení všech periferních obvodů a rovněž programová podpora.

Vlastnosti nových multifunkčních karet PCI
Přehled vybraných technických parametrů jednotlivých typů karet je uveden v tab. 1. Již na první pohled je zřejmé, že příznivé ceny (orientačně od 6 500 do 10 800 Kč bez DPH při kusovém odběru) nebylo dosaženo na úkor vlastností. Karty však přinášejí množství dalších vylepšení, která stojí za připomenutí:

  • výborné vlastnosti analogových vstupů, předem určené volbou klíčových součástek z produkce firmy Analog Devices,

  • vyrovnávací paměť se strukturou dvoubránové paměti namísto obvyklé FIFO, umožňující selektivní výběr potřebných dat; za povšimnutí stojí mimořádná kapacita této paměti u řady PCA-7228/7428, řádově větší než u konkurenčních výrobků,

  • dva čítače s funkcí synchronního záznamu spolu s analogovými daty,

  • jednotná struktura registrů všech osmi typů karet, umožňující unifikovat softwarovou podporu,

  • robustní konektory Cannon a dostupné příslušenství za příznivé ceny.

Tab. 1. Technické parametry jednotlivých typů karet

Typ karty PCA-7208AL,
PCA-7208AS
PCA-7408AL,
PCA-7408AS
PCA-7228AL,
PCA-7228AS
PCA-7428AL,
PCA-7428AS
Počet analogových vstupů osm s možností rozšíření na 32
Vstupní rozsah ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, ±0, 625 V, ±0,312 5 V (programovatelný zesilovač)
Rozlišení A/D převodníku 12 bitů 14 bitů 12 bitů 14 bitů
Vzorkovací frekvence max. 10 kHz max. 100 kHz
Datový zásobník dvoubránová RAM 256 B dvoubránová RAM 64 kB
Spouštění A/D převodníku časovačem, softwarově, externím signálem TTL
Počet analogových výstupů dva u verze PCA-7xx8AS; žádný u verze PCA-7xx8AL
Výstupní rozsah 0 až 5 V 0 až 5 V, ±5 V
Rozlišení D/A převodníků 12 bitů
Počet čítačů 2
Rozlišení čítačů 16 bitů
Pracovní frekvence max. 1 MHz u verze PCA-7x08A; max. 5 MHz u verze PCA-7x28A
Počet digitálních vstupů osm (TTL kompatibilní s přepěťovou ochranou)
Počet digitálních výstupů osm (TTL kompatibilní)
Typ sběrnice PCI rev. 2.2, 32 bitů, 33 MHz, 5 V
Systémové prostředky PnP (adresy I/O, MEM, IRQ přidělovány systémem PCI BIOS)
Systémové ovladače Windows 2000, Windows XP, Windows 98/Me, Windows NT4, MS-DOS

Softwarová podpora
Součástí dodávky nových karet PCI Tedia jsou ovladače pro všechny dnes používané operační systémy od firmy Microsoft a nezapomnělo se ani na demonstrační příklady pro MS-DOS. K dispozici jsou i ovladače pro vývojový systém Control Web a připravovány jsou ovladače pro LabView. Všechny uvedené karty jsou rovněž podporovány programem ScopeWin pro měření a analýzu dat.

Ovladače karet jsou vytvářeny jako dvouvrstvé, tzn. že nad nízkoúrovňovým ovladačem jsou vytvářena specifická aplikační rozhraní. Zvláštností tohoto řešení je zdokumentované rozhraní nízkoúrovňového ovladače, které umožňuje zájemci vytvořit běžnými vývojovými prostředky vlastní ovladač přímou obsluhou registrů karty a naplno tak využít možnosti karet v dané aplikaci.

Závěr
Nová řada multifunkčních karet PCI přináší čerstvý vítr do nejnižší cenové kategorie, a to bez kvalitativních kompromisů. U typu PCA-7208A lze bezpochyby tvrdit, že vytváří vlastní cenovou kategorii.

Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na domovské stránce www.tedia.cz, u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce:

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 019/747 81 68
fax: 019/747 81 89
e-mail: tedia@tedia.cz
http://www.tedia.cz

Inzerce zpět