Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nová pobočka ANF DATA s. r. o.

Automa 6/2000

(Tisková zpráva ANF DATA s. r. o.)

Nová pobočka ANF DATA s. r. o.

Dne 5. června letošního roku byla v brněnském M-paláci slavnostně otevřena nová pobočka firmy ANF Data s. r. o. Pobočku oficiálně otevřel pan Udo Scheiblauer, ředitel společnosti PSE Vídeň (Projekt- und Systementwicklung), což je dceřinná společnost firmy Siemens AG Rakousko. Slavnostního otevření se zúčastnili také jednatelé společnosti ANF Data s. r. o. se sídlem v Praze Ing. Jiří Švanda a Ing. Štěpán Kotva.

Firma ANF DATA je ze 70 % vlastněna společností Siemens AG Rakousko. Má sídlo v Praze a pobočky v Brně a Olomouci. V současné době ANF DATA zaměstnává více než osmdesát pracovníků, převážně vysoce kvalifikovaných analytiků a softwarových vývojářů. Obrat v roce 1999 činil přes 70 milionů Kč, z toho přibližně 70 % bylo dosaženo vývozem softwaru do zahraničí. Firma má více než devítiletou praxi s pracemi na zakázkách od českých, rakouských, francouzských a německých zákazníků.

Na českém trhu nabízí ANF DATA komplexní počítačové služby – firemní poradenství v oblastech informatiky, organizace, pracovních postupů a procesů, ekonomiky atd., projekční činnost, programování a dodávky systémů, školení, systémovou a aplikační podporu i dodávky hardwaru.

Další podstatnou činností je vývoj softwarových řešení pro světový trh, zejména ve spolupráci s mateřskou firmou Siemens AG Rakousko.

Firma se nachází v procesu certifikace podle normy ISO 9001. Kvalita produktů a služeb je zajišťována aplikovanými metodami (např. SEM) a organizačními opatřeními (oddělení řízení kvality).

ANF DATA přímo spolupracuje s útvarem vývoje programů a systémů (PSE) firmy Siemens AG Rakousko, který se svými 4 500 pracovníky (z toho 3 500 v Rakousku) a s obratem 392,5 milionů EUR patří k vedoucím softwarovým producentům v Evropě. PSE má dceřinné společnosti na deseti místech v pěti státech Evropy.

Pobočka ANF DATA v Brně začíná svou činnost s dvanácti pracovníky (květen 2000) a bude plynule rozšiřována – na konci září 2000 se počítá s 29 pracovníky. Tento rychlý růst může být úspěšný pouze v kontaktu s brněnskými univerzitami a vysokými školami (především VUT). Kromě náboru nových pracovníků na vysokých školách jsou plánovány i jiné podoby spolupráce. K nim patří studentské prázdninové brigády, diplomové a disertační práce i poskytování projektů k řešení.

Pracovníci brněnské pobočky firmy ANF DATA budou spolupracovat s vídeňskými vývojáři nejprve na problematice telekomunikací a mobilních telefonů. Cílem však je, tak jako na ostatních pracovištích ANF DATA, rozšířit okruh působnosti a v blízké budoucnosti pracovat i na zakázkách pro český trh.