Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nová norma IEC 61804-2 pro EDDL

číslo 7/2004

Nová norma IEC 61804-2 pro EDDL

Dne 1. května 2004 byla publikována norma IEC 61804-2 Function blocks (FB) for process control - Part 2: Specification of FB concept and Electronic Device Description Language (EDDL).

EDDL je textově orientovaný jazyk určený pro vyjádření informací o stavu provozních přístrojů, údajů o jejich konfiguraci a diagnostických informací. Vyplňuje prostor mezi abstraktními funkčními bloky (definovanými v IEC 61804-1) a konkrétní realizací provozních přístrojů. Jeho základní výhodou je nezávislost na použitých technických a programových řídicích a komunikačních prostředcích. To podstatně snižuje náklady na vývoj nových inteligentních přístrojů: není třeba vytvářet sadu různých popisů a ovladačů (plug-in) pro různé používané platformy. Snižuje se pravděpodobnost výskytu chyb, ať už zaviněných omylem při vývoji nebo záměnou při výběru vhodného ovladače. V EDDL lze také zabezpečit správu verzí a nastavení přístrojů. To je výhodné pro tvorbu elektronické dokumentace o výrobě.

EDDL je výsledkem společné práce firem ABB, Emerson Process Management, Endress+Hauser, FlowServe, Honeywell, Siemens a Yokogawa a sdružení Fieldbus Foundation, HART Communication Foundation a Profibus Nutzerorganisation e. V. S více než patnácti miliony instalovanými provozními přístroji na celém světě, komunikujícími prostřednictvím sběrnic Foundation Fieldbus, HART a Profibus, je EDDL nejpoužívanějším jazykem pro popis provozních přístrojů. EDDL je plně kompatibilní s již přijatými standardy IEC.

Práce na standardu EDDL je příkladem spolupráce mnoha firem a sdružení včetně akademických institucí na tvorbě otevřeného, mezinárodně přijímaného standardu využívajícího běžně dostupné a známé technické a programové prostředky.

(Bk)

Inzerce zpět