Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nová nabídka převodníků tlaku

číslo 2/2002

Nová nabídka převodníků tlaku

Divize Measurements & Instruments společnosti Invensys Process Systems, součásti nadnárodní skupiny Invensys, představila na výstavě automatizační techniky ISA 2001 v Houstonu, USA, v září 2001 novou rodinu převodníků tlaku od společnosti Foxboro. Celkem ji tvoří tři řady převodníků – univerzální Multirange line, velmi výkonná Premium Performance line a s ohledem na co nejmenší náklady navržená Multivariable line (obr. 1). Nová řada za velmi zajímavé ceny v souhrnu nabízí kvalitní přístroje pro téměř libovolnou aplikaci měření tlaku, včetně možnosti pracovat v průmyslových sítích založených na komunikačních protokolech HART, Foundation Fieldbus, Profibus and FoxCom.
Současně byla představena také nová řada převodníků tlaku pro všeobecné použití, výrazně nejlevnější ve své třídě, a nový internetový kanál pro jejich přímou distribuci znalým zákazníkům.

Obr. 1.

Multirange Transmitter line

Převodníky řady Multirange jsou přestavitelné v rozpětí 400 : 1 v provedení pro měření rozdílu tlaků i přetlaku (differential pressure – DP, popř. gauge pressure – GP). Jsou zkonstruovány způsobem „dva převodníky v jednom“, a k pokrytí celého rozsahu od 0 až 0,12 kPa do 0 až 0,25 MPa stačí dva snímače rozdílu tlaků. Stejně tak pouhé dva snímače přetlaku pokrývají všechny měřicí rozsahy od 0 až 3,4 kPa do 0 až 13,6 MPa. Při přesnosti ±0,075 % měřicího rozsahu v rozpětí přestavitelnosti až 120 : 1 se převodníky řady Multirange vyznačují stabilitou ±0,02 % horní meze měřicího rozsahu (Upper Range Limit – URL) za rok po dobu pěti let. Všestranná použitelnost převodníků této řady znamená jednodušší výběr převodníku a méně náhradních dílů ve skladech.

Premium Performance Transmitter line

Multivariable Transmitter Line

V řadě Multivariable jsou nabízeny převodníky měřící současně tlak, rozdíl tlaků a  teplotu a umožňující přenášet naměřené hodnoty digitálními komunikačními protokoly HART, FoxCom, Foundation Fieldbus nebo Profibus. Vlastní čidla tlaku jsou u těchto převodníků volitelná. Dovolují měřit rozdíl tlaků v rozsazích od 0 až 0,12 kPa do 0 až 0,21 MPa a přetlak od 0 až 20,4 kPa do 0 až 10,2 MPa. Teplota média může být měřena také vnějším odporovým teploměrem. Při použití převodníků řady Multivariable je celkový počet převodníků menší, než je počet měřených veličin, což znamená úsporu provozních nákladů. Dalších úspor lze dosáhnout v důsledku omezení počtu typů převodníků použitých v jedné aplikaci (méně náhradních dílů skladem), menšího počtu odběrů měřených veličin, zjednodušení kabelových rozvodů a tzv. ekonomiky měřítka při nákupu, instalaci a údržbě přístrojů.

Přímý prodejní kanál nabízí vůbec nejlevnější převodníky tlaku

Současně s již popsanou novou rodinou převodníků tlaku byl otevřen nový prodejní internetový portál pro přímý prodej také nových „spotřebních“ modelů převodníků tlaku zákazníkům na celém světě. Jde o první výrobky nabízené pod značkou Invensys a současně o nejlevnější převodníky tlaku svého druhu na trhu. Vyrábějí se na stejném zařízení jako převodníky firmy Foxboro, dobře známé svou kvalitou.

Převodníky tlaku s analogovým výstupem a s protokolem HART (obr. 2) jsou nabízeny prostřednictvím webové stránky www.InvensysDirect.com za neobvykle nízkou cenu 375 USD, tj. za třetinu jinak běžné ceny srovnatelných převodníků.

Obr. 1.

Firma Invensys při svých záměrech vychází mj. z předpovědi [2], podle které budou v příštích čtyřech letech ve světě nakoupeny celkem asi 3 miliony převodníků tlaku. Přibližně 80 % z nich bude určeno pro zcela běžné aplikace měření tlaku, a právě tento segment trhu chce firma Invensys oslovit nabídkou přímého prodeje.

Nový internetový distribuční kanál je navržen především s ohledem na potřeby techniků zabývajících se ve výrobě provozem a údržbou (Maintenance, Repair, Operation – MRO), konečných výrobců (Original Equipment Manufacturer – OEM) a integrátorů systémů. Tito zákazníci rozumí tomu, co nakupují, a nevyžadují k dodaným výrobkům žádnou podporu. Pro aplikace, které se naopak bez speciální podpory neobejdou, bude firma Invensys svými již zavedenými distribučními postupy dále nabízet velmi výkonné převodníky značky Foxboro.

Nové převodníky, určené pro skutečně všeobecné použití, jsou nabízeny ve verzích pro měření přetlaku, absolutního tlaku a rozdílu tlaků všech obvyklých rozsahů, a to v provedení z korozivzdorné oceli 316, popř. z materiálu Hastelloy C (jen převodníky rozdílu tlaků). Analogové verze se nastavují prostřednictvím tlačítek a zobrazovače LCD. Zobrazovačem mohou být za příplatek 100 USD doplněny i verze s protokolem HART.

Zpočátku půjdou všechny objednávky do závodu firmy Invensys v USA, kde budou převodníky na zakázku sestavovány. Každá objednávka dostane své kódové označení a o jejím přijetí bude zákazník informován elektronickou poštou. On-line budou také vystaveny a potvrzeny platební doklady. Jakýkoliv převodník by měl být odeslán do pěti dnů po obdržení objednávky a na všechny bude poskytována pětiletá záruka. S cílem dále zkrátit dodací lhůty má firma Invensys v plánu zřídit distribuční centra i v Evropě a Asii.

Představitelé firmy Invensys přičítají její schopnost nabídnout kvalitní převodníky tlaku za tak nízkou cenu důsledné aplikaci metod „štíhlé výroby“ a efektivnímu využívání celosvětové sítě dodavatelů komponent. Dodavatelský řetězec je řízen s použitím softwaru pro e-commerce iBaan, vlastního produktu Invensys.

Literatura:

[1] Invensys to sell pressure transmitters for $ 375. Control Engineering Europe, 2, 2001, No. 5, p. 17.

[2] Pressure Transmitter Worldwide Outlook Study. ARC Advisory Group (www.arcweb.com), November 2001.

[3] Firemní materiály Invensys Process Systems.

(sk)

Invensys Automation Systems, spol. s r. o.
Division Foxboro-Eckardt
Žirovnická 3124
106 00 Praha 10
tel.: 02/67 18 27 23
fax: 02/72 65 08 98
http://www.invensys.cz

Inzerce zpět