Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Nová koncepce servopohonů do prostředí s nebezpečím výbuchu

číslo 10/2003

Nová koncepce servopohonů do prostředí s nebezpečím výbuchu

V letošním roce uplyne 28 let od počátků působení německé firmy Schischek GmbH v oboru bezpečnosti elektrických zařízení určených pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Během této doby se firma zařadila mezi špičky ve svém oboru, a to především díky nejmodernějším výrobním technologiím, špičkovým parametrům nabízené techniky a přísné výstupní kontrole. Základem výrobního programu firmy jsou servopohony pro vzduchotechniku a pro ovládání ventilů, jiskrově bezpečné převodníky, přídržné elektromagnety, bezpečnostní spínače, termostaty, detektory kouře a další komponenty k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obr. 1.

Na českém trhu působí firma Schischek již sedmý rok a za tuto dobu se jí podařilo realizovat množství zakázek. K významným patří zejména:

  • dodávka 26 servopohonů typu EXT12230-F16/B s havarijní funkcí pro společný podnik firem Reichhold Inc. (USA) a Spolchemie Ústí nad Labem,

  • dodávka 17 havarijních servopohonů typu EXT 1224-F16/2EE pro ovládání klapek v systému vzduchotechniky zajišťujícího větrání skladu chemikálií ve firmě LG Philips Displays Hranice.

Stále rostoucí požadavky na kvalitu a technickou vybavenost ze strany projektantů i montážních firem a sílící tlak konkurence vedou firmu k neustálému rozšiřování a inovaci sortimentu. Nejaktuálnější novinkou je zcela nová koncepce servopohonů, která bude uvedena na trh v tomto roce v podobě přístrojů dodávaných pod obchodní značkou EX-MAX.

Servopohony nové koncepce mají mnoho předností, zejména:

  • široké rozpětí krouticích momentů od 5 do 100 N·m,
  • krytí IP65,
  • kompaktní konstrukce a jednoduchá montáž,
  • dodávky přístrojů v provedení s havarijní funkcí i bez ní,
  • certifikace podle směrnice ATEX pro plynná i prašná prostředí k instalaci v zónách 1, 2, 21 a 22,
  • univerzální použití pro ovládání vzduchotechnických klapek, kulových kohoutů, třícestných i čtyřcestných směšovacích armatur, mezipřírubových klapek a havarijních i regulačních ventilů (obr. 1).

Nová koncepce a nové konstrukční řešení umožnily také výrazně snížit cenu, která se v současné době, zejména u menších aplikací, stává rozhodujícím faktorem při volbě zařízení projektantem nebo odbornou montážní firmou.

Úplný výrobní sortiment firmy Schischek je podstatně širší. Pro usnadnění přístupu k informacím o něm je zřízena internetová prezentace http://www.schischek.cz se všemi potřebnými informacemi.

Pavel Hájek,
BOLA spol. s r. o.

BOLA spol. s r. o.
Charkovská 16
101 00 Praha 10
tel.: 271 741 320
fax: 271 741 321
e-mail: bola@bola.cz
http://www.bola.cz

Inzerce zpět