Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Nová kamerová čtečka kódů

LECTOR®620 je nové zařízení z dílny firmy Sick, jež je určeno k dekódování všech běžně používaných kódů: čárových (1D), matico­vých (2D), včetně kódů zhotovených přímo na sledovaných objektech (Direct Part Marking – DPM). Rychle a spolehlivě čte kódy od těch na etiketách až po kódy vyznačené laserem na deskách plošných spojů či na solárních člán­cích. Vzhledem ke kompaktní průmyslové kon­strukci s rotačním konektorem lze čtečku použí­vat i ve stísněných prostorech. Díky rozšířeným možnostem připojení (RS-232, RS-422, Ethernet a CAN) je možné ji snadno integrovat do všech hlavních průmyslových sítí. Nastavení usnadňu­je pokročilý systém Autosetup. Pomocí něj lze automaticky a rychle nastavit zaostření, kvalitu obrazu a snímaný kód, to vše pouze prostřednic­tvím vestavěných tlačítek nebo uživatelsky pří­větivého konfiguračního programu SOPAS nainstalového v počítači. Použitím microkarty SD lze v případě potřeby kopírovat parametry. Tak se velmi zkrátí doba a sníží se náklady na instalaci či případné opravy. Platforma IDpro zaručuje obdobné hardwarové a softwarové vlastnosti jako u již existujících čteček čárových kódů a RFID. Nová kamerová čtečka pracuje s rozlišením od 0,1 mm (VWGA) a s frek­vencí snímání 60 Hz. Čtecí vzdálenosti se pohybují od 25 do 500 mm, u speciální verze i od 0,9 mm. Při instalaci bude jistě s výhodou vy­užita funkce automatického zaostřování (autofokus).
 

SICK spol. s r. o., tel.: 257 911 850, fax: 257 810 559, e-mail: sick@sick.cz, www.sick.cz