Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Nová inovační vlna na hladině

Firma Dinel, s. r. o., přední český výrobce elektronických systémů pro měření polohy hladiny a průtoku, přišla letos pro sérii jarních veletrhů s několika novinkami.

Kalorimetrický snímač průtoku TFS-35

V technické praxi je častým úkolem kontrolovat, zda kapalina v potrubí proudí podle zadání. Potřebuje-li si být uživatel jist, zda čerpadlo běží, či zda neběží nasucho, popř. zda plnicí, chladicí, mazací či jiný proces není přerušen, je velmi výhodné instalovat do potrubí senzor detekující proudění média. K tomuto účelu byl vyvinut kalorimetrický snímač průtoku TFS-35 (obr. 1). Je možné jej použít pro média elektricky vodivá i nevodivá a může být instalován v kovových i plastových potrubích. Snímač je celý vyroben z korozivzdorné oceli, na jednom konci je opatřen senzorem umístěným ve stonku, na opačném konci je závěr s indikátory stavu, ovládacími prvky a elektrickým připojením. Snímač je určen k montáži do stěny potrubí pomocí návarku. Kromě samotného hlídání průtoku dokáže také měřit teplotu média. Parametry snímače se nastavují dotykem magnetického pera na označené citlivé plošky. Indikační LED jsou multifunkční – zajišťují indikaci stavu snímače i procesu nastavování jeho parametrů. Elektrické připojení je kabelovou vývodkou, vývodkou s chráničkou („husím krkem“) nebo pomocí konektoru. Při překročení uživatelem nastaveného mezního průtoku směrem dolů nebo nahoru se změní stav příslušného výstupu pro průtok (rozsah měření rychlosti proudění je 1 až 150 cm/s pro vodu). V případě překročení nastavené meze teploty se změní stav výstupu pro teplotu (rozsah monitorovaných teplot je +15 až +75 °C). Průtok je v rozsahu měření zobrazován pěti LED a ve stejném dělení je možné volit hranici pro sepnutí nebo rozepnutí kontaktu a nastavení teploty. Procesní připojení je závitem G1/2".

Hydrostatický hladinoměr HLM-35

Měření hladiny pomocí hydrostatického tlaku je všeobecně rozšířené. Ke své dosavadní nabídce ponorných hladinoměrů HLM-25 firma Dinel nyní přidává i verzi pro montáž do závitu. Inovovaný design s polozapuštěným převodníkem nabízí dobrou ochranu proti mechanickému poškození a zároveň velmi dobrou čistitelnost převodníku. Atmosférický tlak pro porovnání je přiváděn buď kapilárou integrovanou do kabelu, nebo prostřednictvím ventilu s porézní membránou.

Příložný hladinový snímač GPLS-25 na radiofrekvenčním principu

Snímání hladiny kapacitními snímači GPLS-25 (obr. 2) přes stěnu nádoby nebo stavoznaku bylo dosud v některých případech omezeno fyzikálními vlastnostmi snímaného média. Jestliže byla kapalina elektricky vodivá a současně ulpívala na vnitřní stěně nádoby (trubky), nebylo možné tuto metodu po­užít. Nově byl pro tento druh snímače použit vysokofrekvenční systém měření kapacity. Nové snímače GPLS-25N jsou proto schopné eliminovat jakýkoliv film či usazeninu na vnitřní stěně nádoby a spolehlivě je odlišit od skutečné hladiny. Vnější podoba a ostatní elektrické parametry snímače přitom zůstaly zachovány.

Kam pro další informace

Firmu Dinel mohou zájemci navštívit na mezinárodním veletrhu Amper v Brně ve dnech 21. až 24. března 2017, hala V, stánek č. 4.08, popř. na veletrhu Hannover Messe v Německu ve dnech 24. až 28. dubna 2017, hala 11, stánek č. E47.

(Dinel, s. r. o.)

Obr. 1. Kalorimetrický snímač průtoku TFS-35

Obr. 2. Příložný hladinový snímač GPLS-25 s technikou RF