Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nová generace snímačů di-soric

Firma di-soric se zabývá vývojem, výrobou a technickou podporou použití standardních i speciálních snímačů pro průmyslovou automatizaci. Na trhu úspěšně působí více než třicet let. V současnosti zaměstnává přes 180 pracovníků na dvou místech v Německu: centrála firmy je v Urbachu, východně od Stuttgartu, vývojová a výrobní základna je v Lüdenscheidu, jižně od Dortmundu. Tisíce zákazníků se spoléhá na výrobky di-soric nejen v Německu, ale i po celém světě. K zákazníkům patří malé a střední firmy, ale též nadnárodní korporace. Je mezi nimi mnoho výrobců automobilů a dílů pro automobilový průmysl. Výrobky firmy di-soric se vyznačují jedinečnými vlastnostmi, které lze skvěle využít k řešení měřicích úloh v praxi. Pro příklad jmenujme velmi známé vidličkové světelné závory, které firma di-soric vynalezla před více než dvaceti lety. Firma má silné vývojové oddělení, jehož předností je možnost navrhnout zákaznické úpravy standardních snímačů.

Prostřednictvím vyhledávače produktů na stránkách www.di-soric.com mohou zájemci kdykoliv snadno vybrat optimální výrobek. Vyhledání optimálního snímače velmi zjednodušuje jasná struktura navigace ve spojení s inteligentní vyhledávací funkcí. 

Ultrazvukové snímače štítků di-soric USGT

V průmyslové praxi se používají různé druhy samolepicích štítků a velmi častou úlohou je zjistit jejich přítomnost a správnou pozici na nosném pásu. K tomu se používají vidličkové optické, kapacitní nebo ultrazvukové snímače. Optické mají velkou spínací frekvenci a jsou velmi přesné. V provedení s velmi tenkou spodní částí vidličky umožňují detekovat štítky těsně u hrany lepicího stroje. Kapacitní snímače mohou detekovat i průhledné a velmi tlusté štítky, včetně štítků dvouvrstvých. Ultrazvukové snímače jsou velmi univerzální, detekují tlusté i tenké štítky stejně jako průhledné štítky na průhledném nosném materiálu.

Do této kategorie patří i nové ultrazvukové snímače série USGT (obr. 1), určené pro spolehlivé čtení všech běžných typů štítků. Široké rozpětí vidličky dává snímači dostatek místa pro čtení tlustších štítků. Tento snímač je však stejně dobře použitelný i pro extrémně tenké štítky a problém mu nečiní ani transparentní štítky. Nezáleží ani na materiálu, štítky mohou být plastové i metalické, potištěné nebo bez potisku. Příklady použití jsou na obr. 2.

Ve snímačích je zabudován displej, prostřednictvím kterého lze prohlížet nastavení push-pull výstupů včetně hystereze a šířky pulzu a zobrazovat funkce učení. Zobrazení lze otočit tak, aby obsluha nemusela údaje číst z boku nebo vzhůru nohama. Funkce učení (teach-in) se spouští místně tlačítkem nebo na dálku elektrickým signálem. Konektor může být v ose vidličky nebo kolmo k ní.

Vidlička má rozpětí 6 mm, největší tloušťka snímaného štítku je tedy 5,9 mm. Délka štítku musí být minimálně 2 mm, také mezera mezi štítky musí být alespoň 2 mm. Štítky se mohou pohybovat rychlostí až 250 m/s. Snímač má nastavitelnou hysterezi; doba reakce je 250 až 300 μs. Výstup je tranzistorový, v zapojení push-pull, pnp nebo npn, s možností inverze spínací logiky (základní stav rozepnuto nebo základní stav sepnuto). Napájecí napětí je 18 až 30 V DC a vnitřní proudový odběr do 40 mA. Rozsah provozních teplot je +5 až +60 °C, krytí IP67.  

Kapacitní snímač přiblížení di-soric KDCT

Na trh přichází nový kapacitní senzor přiblížení v závitovém válcovém pouzdře M12 z korozivzdorné oceli (obr. 4), který nalezne uplatnění v mnoha měřicích úlohách v průmyslu i mimo něj. Snímá kovové i nekovové předměty a vzhledem ke svým parametrům je velmi vhodný k detekci polohy hladiny kapalin, sypkých nebo pevných materiálů. Výrazný klad kapacitních snímačů tkví v jejich schopnosti detekovat předměty skrz obalový materiál.

Výstup snímače je tranzistorový push-pull a s možností přepínání spínací logiky. Rozsah snímání se nastavuje tlačítkem teach-in na pouzdru senzoru nebo na dálku ovládacími napěťovými signály na nastavovacím vodiči. Kromě rozsahu je možné stejným způsobem nastavit i hysterezi, a přizpůsobit tak snímač reálným požadavkům. Nastavení lze na dálku uzamknout, aby je nepovolané osoby nemohly záměrně ani omylem změnit.

Pracovní vzdálenost je nastavitelná 0,1 až 6 mm. Napájecí napětí je 18 až 30 V DC, proudový odběr do 20 mA. Rozsah pracovních teplot je –25 až +70 °C, krytí IP65.  

Nové snímače barev di-soric FSB

Nové snímače barev řady FSB (obr. 5) najdou uplatnění všude tam, kde barvy předmětu, jejich shoda, kontrast nebo pořadí mají vliv na kvalitu, nebo dokonce na funkci výrobku. Typické příklady použití tohoto druhu senzoru jsou kontrola zapojení soustavy vodičů s různou barvou izolace či posuzování shody barvy etikety nebo laku karoserie se vzorovou barvou. Snímač pracuje v barevném prostoru L*a*b. Pracovní vzdálenost je buď fixní, nebo proměnná, v závislosti na připojeném optickém kabelu. Velikost měřené plochy závisí na výběru objektivu snímače. Do paměti senzoru je možné jednoduše pomocí funkce teach-in uložit až čtyři vzorové barvy. Nastavit lze také toleranční meze barev a kompenzaci intenzity okolního bílého světla nebo rozlišení stínů. Snímač buď měřenou barvu ztotožní s některou z uložených barev, nebo posoudí, zda je snímaná barva v nastavené toleranci odstínů.

Stejně jako u mnoha jiných snímačů firmy di-soric, také u tohoto snímače je možné nastavení na dálku uzamknout. K zobrazení stavu snímače a nastavení rozsahu a parametrů je určeno pět LED a tři tlačítka.

Další předností nových snímačů barev je doba reakce řádově v jednotkách milisekund, která umožňuje nastavit frekvenci vzorkování na 100 Hz nebo 1 kHz. Snímání může být kontinuální nebo je lze spouštět signálem trigger.

Napájecí napětí snímače je 18 až 28 V DC, vnitřní proudový odběr je 500 mA. Zdrojem světla je bílá LED. Výstupy jsou čtyři npn a pnp, zatížitelné do 100 mA. Hystereze spínání je 10 %.

Rozsah pracovních teplot je –10 až +55 °C, krytí IP54. Pouzdro je z eloxovaného hliníku. 

Nový laserový snímač vzdálenosti LAT 51

Firma di-soric uvádí na trh laserové snímače pro měření vzdálenosti LAT 51 (obr. 6). Snímače pracují na triangulačním principu a mají analogový výstup, buď napěťový 0 až 10 V, nebo proudový 4 až 20 mA. Převodní charakteristika je velmi přesně linearizovaná, s chybou do 1 %, takže dodatečná linearizace ve vyhodnocovacím nebo řídicím systému již není nutná. Kromě analogových jsou k dispozici i spínací výstupy.

Snímač využívá červený laser 650 nm s paprskem o průměru 2 mm. Odolnost proti okolnímu světlu zvyšuje taktování laseru. Rozsah detekce je 50 až 500 mm (při 90% odrazivosti měřeného objektu), frekvence měřicí sekvence je 500 Hz. Laser je zařazen do třídy nebezpečnosti 2 (ČSN EN 60825). Napájecí napětí je 18 až 30 V DC, vnitřní proudový odběr 60 mA (při 24 V DC). Rozsah pracovních teplot je 0 až +50 °C, krytí IP67. Odolnost proti okolnímu světlu je do 5 000 lx. Robustní hliníkové pouzdro s optickým okénkem z PMMA jen podtrhuje vhodnost použití senzoru v těžkých průmyslových podmínkách. 

Závěr

V článku bylo představeno jen několik zástupců bohatého sortimentu firmy di-soric. Kompletní přehled najdou zájemci na webu firmy di-soric (www.di-soric.com), podrobné obchodní a technické informace zájemcům podají pracovníci společnosti Amtek, která firmu di-soric v České republice zastupuje (viz inzerát na str. 73).

(Amtek)

Obr. 1. Ultrazvukový snímač přítomnosti a polohy štítků USGT; dole příklady štítků, které lze snímačem detekovat

Obr. 2. Příklady použití ultrazvukových snímačů USGT – nahoře snímání transparentních štítků na transparentním podkladu, dole snímání štítků s metalickým povrchem

Obr. 3. Detekce předmětu skrz obalový ma­teriál

Obr. 4. Kapacitní snímač přiblížení KDCT

Obr. 5. Snímač barev FSB

Obr. 6. Laserový snímač vzdálenosti LAT 51

Obr. 7. Možnosti použití snímače LAT 51: nahoře měření prověšení pásu pro regulaci tahu, dole přesné měření polohy součástky