Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nová generace řídicích systémů

číslo 12/2002

Nová generace řídicích systémů

Obr. 1.

Siemens Automatizace a pohony (A&D) od 1. října 2003 postupně zařazuje řídicí systémy Simatic S5 mimo standardní spektrum nabízených produktů. Simatic S5, jehož centrálních řídicích jednotek bylo za dvacet let prodáno 2,6 milionů kusů, získal vedoucí postavení na trhu a stal se synonymem pro automatizační technologie. Od roku 1996 nabízí Siemens zákazníkům přechod na strategii Totally Integrated Automation a k systémům Simatic S7 – modernějším systémům s výrazně zdokonalenými funkcemi. Toto v předstihu vyhlášené opatření a dlouhodobá strategie přechodu, který skončí 30. září 2015, zajišťuje zákazníkům firmy Siemens dostatek času k integraci současné generace řídicích systémů Simatic S7 do jejich automatizačních řešení. Přes 90 % z dodávaných centrálních řídicích jednotek je nyní z řady Simatic S7 a tato tendence každým měsícem narůstá.

Jednotlivé produkty Simatic S5 budou klasifikovány jako „výběhové“ a od tohoto okamžiku již nebudou nabízeny v katalogu, ale po dobu jednoho roku budou dostupné jako doposud. Po uplynutí dalšího roku budou tyto produkty označeny jako náhradní díly a takto budou dostupné dalších devět let. Data přechodů jsou v tab. 1. V rámci garance dodávek náhradních dílů bude Siemens v dostatečném množství dodávat i kritické, obtížně dosažitelné díly.

Tab. 1. Hramonogram přechodu PLC Simatic S5 do výběhu

Typ Dostupný jako výběhový produkt Dostupný jako náhradní díly
S5-90U, S5-95U/F a S5-100U 1. října 2003 až 30. září 2004 1. října 2004 až 30. září 2013
S5-115 1. října 2004 až 30. září 2005 1. října 2005 až 30. září 2014
S5-135/155 1. října 2005 až 30. září 2006 1. října 2005 až 30. září 2015

Obr. 2.

Pro výrobu dvacet let starých přístrojů Simatic S5 je stále obtížnější hledat technicky a cenově odpovídající součástky. Z těchto důvodů bylo nutné během několika posledních let značně upravovat ceny a tyto změny znamenaly postupné zhoršení poměru ceny k výkonu, zvláště v porovnání se současnou řadou S7. Dlouhodobá strategie přechodu od Simatic S5 k Simatic S7 a k Totally Integrated Automation umožňuje zákazníkům firmy Siemens zabezpečit jejich know-how investované do automatizačních řešení. Kromě toho současné systémy otevírají nové možnosti pro zlepšení produktivity. Technická podpora zákazníků v době přechodu od S5 k S7 bude celosvětově zajištěna prostřednictvím regionálních kontaktních partnerů firmy Siemens a centrální hotline. Více informací lze najít na internetu: http://www.siemens.com/automation/migration-support

(ed)

Siemens s. r. o.
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel.: 233 032 411
http://www.siemens.cz

Inzerce zpět