Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nová generace programovatelných automatů, nová éra automatizace

Společnost Mitsubishi Electric uvádí na trh nejnovější typovou řadu programovatelných automatů (PLC, PAC) iQ-R. Na základě úspěchu svých PLC série Q společnost Mitsubishi dále rozvíjí ověřený přístup integrování různých řídicích úloh, sekvenčního řízení, řízení pohybu i bezpečnostních úloh na jedné základní sběrnici. Velký výpočetní výkon a přesná synchronizace jsou vlastnosti, díky nimž jsou PAC iQ-R vhodná i pro nejnáročnější úlohy v automatizační praxi.

 
Programovatelné automaty iQ-R (obr. 1) se programují v prostředí GX Works3. Toto prostředí klade důraz na intuitivní programování a možnost opakovaně využívat již vyvinuté a vyzkoušené podprogramy. GX Works3 obsahuje mnoho funkcí, které usnadňují inženýrskou práci a snižují riziko omylů. Jde např. o sledování změn a jejich automatickou propagaci do všech částí projektu, funkce drag and drop pro přesouvání funkčních bloků a proměnných, automatické doplňování názvů předem definovaných proměnných atd. Jednotlivé části uživatelského programu lze ochránit heslem proti neoprávněné manipulaci nebo zcizení. GX Works3 také usnadňuje řešení problémů: jestliže PLC nepracuje podle očekávání, stačí je připojit k PC s programem GX Works3 a spustit diagnostiku. V přehledné tabulce lze potom snadno najít příčinu problému.
 
Programovatelné automaty iQ-R patří k nejrychlejším na trhu: cyklus skenování je 0,14 ms a doba zpracování jedné bitové operace je 0,98 ns. K PLC lze připojit až 96 řízených os nebo až 24 robotů. Rychlost a výkon iQ-R jsou dostatečné i pro řízení CNC. Rychlost řízení pohonů není omezena ani propustností sběrnice: lze využít gigabitovou síť průmyslového Ethernetu CC-Link IE nebo síť s optickými kabely SSCNET III/H. K dispozici jsou rozhraní i pro jiné sítě častěji používané v Evropě, např. Profinet nebo Profibus. Programovatelné automaty iQ-R použité pro řízení pohonů tak přispívají ke zvýšení efektivity strojů a strojních zařízení:
  • rychlé komunikační sběrnice umožňují zkrátit výrobní cyklus,
  • víceprocesorová platforma zaručuje precizní ovládání pohonů,
  • synchronizace mezi moduly umožňuje velmi přesnou regulaci polohy a pohybu,
  • efektivní hardware snižuje pořizovací náklady tím, že pro úlohy, kde bylo dříve třeba použít několik CPU, nyní stačí jediné.
Náklady na realizaci řízení pohonů snižuje také již zmíněné programovací prostředí s intuitivním ovládáním, grafickým nástrojem pro konfiguraci hardwaru a integrovaným konfiguračním nástrojem určeným speciálně pro nastavení regulace pohonů.
 
V provozu uživatelé ocení zejména možnost přímé vizualizace provozních údajů z řízených strojů a strojních zařízení v reálném čase. Programovatelný automat iQ-R je rovněž možné připojit k nadřazeným systémům řízení výroby. Konzistentní výměna dat od jednotlivých I/O kanálů až po úroveň MES a ERP umožňuje řídit a optimalizovat výrobu v celém závodě či podniku (obr. 2). Programovatelné automaty iQ-R dokážou pracovat i v rozsáhlých a komplikovaných systémech řízení výroby. Integraci zařízení třetích stran usnadňují předem připravené knihovny zařízení.
 
Pro údržbu je cenná možnost aktivně sledovat činnost zařízení, což pomáhá předcházet poruchám a neplánovaným prostojům. Jestliže už porucha nastane, je možné využít provozní data PAC, která se průběžně ukládají na paměťovou kartu SD, k analýze a určení příčiny poruchy. K dispozici jsou také nástroje pro detekci chyb komunikační sítě. Diagnostika provozu je rychlá a snadno pochopitelná i pro méně zkušené pracovníky. Provozní operátoři tak mohou vyřešit množství problémů bez toho, že by k tomu museli přizvat odborníky z údržby. Tím se výrazně zkracuje doba prostojů při poruše.
 
Velká spolehlivost iQ-R vychází z jejich odolné technické konstrukce, určené pro použití v těžkých průmyslových podmínkách, ale také z kvality zvoleného softwaru a rovněž z důsledného udržování kvality jejich výroby. Technické vlastnosti těchto PAC jsou ve shodě s nejdůležitějšími mezinárodními normami.
 
Pro zabezpečení systému je využívána autentizace uživatelů. Zabezpečení lze dále zvýšit hardwarovým klíčem, bez nějž nelze CPU spustit, a vytvořením seznamu povolených IP adres. Programovatelné automaty iQ-R jsou plně kompatibilní se všemi existujícími moduly a I/O bloky systému Q. Také programy vytvořené pro systém Q lze snadno přenést na iQ-R.
 
Programovatelné automaty iQ-R jsou tak dalším krokem ve vývoji řídicí techniky značky Mitsubishi. Jejich základními přednostmi jsou zejména velký výpočetní výkon, snížení celkových nákladů na vlastnictví TCO, snížení nákladů na programování a další inženýrské práce a vylepšení provozní diagnostiky.

Obr. 1. Programovatelný automat iQ-R
Obr. 2. Programovatelné automaty iQ-R jsou kompatibilní s existujícími systémy Q, se zařízeními třetích stran i s nadřazenými systémy