Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nová generace programovatelných automatů, nová éra automatizace

Společnost Mitsubishi Electric uvádí na trh nejnovější typovou řadu programovatelných automatů (PLC, PAC) iQ-R. Na základě úspěchu svých PLC série Q společnost Mitsubishi dále rozvíjí ověřený přístup integrování různých řídicích úloh, sekvenčního řízení, řízení pohybu i bezpečnostních úloh na jedné základní sběrnici. Velký výpočetní výkon a přesná synchronizace jsou vlastnosti, díky nimž jsou PAC iQ-R vhodná i pro nejnáročnější úlohy v automatizační praxi.

 
Programovatelné automaty iQ-R (obr. 1) se programují v prostředí GX Works3. Toto prostředí klade důraz na intuitivní programování a možnost opakovaně využívat již vyvinuté a vyzkoušené podprogramy. GX Works3 obsahuje mnoho funkcí, které usnadňují inženýrskou práci a snižují riziko omylů. Jde např. o sledování změn a jejich automatickou propagaci do všech částí projektu, funkce drag and drop pro přesouvání funkčních bloků a proměnných, automatické doplňování názvů předem definovaných proměnných atd. Jednotlivé části uživatelského programu lze ochránit heslem proti neoprávněné manipulaci nebo zcizení. GX Works3 také usnadňuje řešení problémů: jestliže PLC nepracuje podle očekávání, stačí je připojit k PC s programem GX Works3 a spustit diagnostiku. V přehledné tabulce lze potom snadno najít příčinu problému.
 
Programovatelné automaty iQ-R patří k nejrychlejším na trhu: cyklus skenování je 0,14 ms a doba zpracování jedné bitové operace je 0,98 ns. K PLC lze připojit až 96 řízených os nebo až 24 robotů. Rychlost a výkon iQ-R jsou dostatečné i pro řízení CNC. Rychlost řízení pohonů není omezena ani propustností sběrnice: lze využít gigabitovou síť průmyslového Ethernetu CC-Link IE nebo síť s optickými kabely SSCNET III/H. K dispozici jsou rozhraní i pro jiné sítě častěji používané v Evropě, např. Profinet nebo Profibus. Programovatelné automaty iQ-R použité pro řízení pohonů tak přispívají ke zvýšení efektivity strojů a strojních zařízení:
  • rychlé komunikační sběrnice umožňují zkrátit výrobní cyklus,
  • víceprocesorová platforma zaručuje precizní ovládání pohonů,
  • synchronizace mezi moduly umožňuje velmi přesnou regulaci polohy a pohybu,
  • efektivní hardware snižuje pořizovací náklady tím, že pro úlohy, kde bylo dříve třeba použít několik CPU, nyní stačí jediné.
Náklady na realizaci řízení pohonů snižuje také již zmíněné programovací prostředí s intuitivním ovládáním, grafickým nástrojem pro konfiguraci hardwaru a integrovaným konfiguračním nástrojem určeným speciálně pro nastavení regulace pohonů.
 
V provozu uživatelé ocení zejména možnost přímé vizualizace provozních údajů z řízených strojů a strojních zařízení v reálném čase. Programovatelný automat iQ-R je rovněž možné připojit k nadřazeným systémům řízení výroby. Konzistentní výměna dat od jednotlivých I/O kanálů až po úroveň MES a ERP umožňuje řídit a optimalizovat výrobu v celém závodě či podniku (obr. 2). Programovatelné automaty iQ-R dokážou pracovat i v rozsáhlých a komplikovaných systémech řízení výroby. Integraci zařízení třetích stran usnadňují předem připravené knihovny zařízení.
 
Pro údržbu je cenná možnost aktivně sledovat činnost zařízení, což pomáhá předcházet poruchám a neplánovaným prostojům. Jestliže už porucha nastane, je možné využít provozní data PAC, která se průběžně ukládají na paměťovou kartu SD, k analýze a určení příčiny poruchy. K dispozici jsou také nástroje pro detekci chyb komunikační sítě. Diagnostika provozu je rychlá a snadno pochopitelná i pro méně zkušené pracovníky. Provozní operátoři tak mohou vyřešit množství problémů bez toho, že by k tomu museli přizvat odborníky z údržby. Tím se výrazně zkracuje doba prostojů při poruše.
 
Velká spolehlivost iQ-R vychází z jejich odolné technické konstrukce, určené pro použití v těžkých průmyslových podmínkách, ale také z kvality zvoleného softwaru a rovněž z důsledného udržování kvality jejich výroby. Technické vlastnosti těchto PAC jsou ve shodě s nejdůležitějšími mezinárodními normami.
 
Pro zabezpečení systému je využívána autentizace uživatelů. Zabezpečení lze dále zvýšit hardwarovým klíčem, bez nějž nelze CPU spustit, a vytvořením seznamu povolených IP adres. Programovatelné automaty iQ-R jsou plně kompatibilní se všemi existujícími moduly a I/O bloky systému Q. Také programy vytvořené pro systém Q lze snadno přenést na iQ-R.
 
Programovatelné automaty iQ-R jsou tak dalším krokem ve vývoji řídicí techniky značky Mitsubishi. Jejich základními přednostmi jsou zejména velký výpočetní výkon, snížení celkových nákladů na vlastnictví TCO, snížení nákladů na programování a další inženýrské práce a vylepšení provozní diagnostiky.

Obr. 1. Programovatelný automat iQ-R
Obr. 2. Programovatelné automaty iQ-R jsou kompatibilní s existujícími systémy Q, se zařízeními třetích stran i s nadřazenými systémy