Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Nová generace obrazovkových zapisovačů

číslo 8/2006

Nová generace obrazovkových zapisovačů

Nový obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN nt™ (obr. 1) doplňuje řadu zapisovačů Logoscreen od společnosti Jumo přístrojem nejvyšší kategorie. Uživatele zaujme novým konceptem obsluhy a mnohostranným souborem funkcí při zachování osvědčených vlastností zapisovačů této typové řady.

Jumo LOGOSCREEN 500 cf™ je cenově výhodný bezpapírový zapisovač, který navázal na úspěšnou sérii disketových zapisovačů Logoscreen 500.

Jumo Logoscreen NT

Při vývoji tohoto zapisovače stály v popředí požadavky na jednoduchou obsluhu samotného přístroje i softwarových komponent pro PC, na vysokou přesnost měření, zejména u měření pomocí termočlánků, a dále na velkou odolnost proti rušení. Pro implementace tam, kde je nutné zabezpečení a integrita měřených dat, byla sledována kritéria odolnosti proti neoprávněné manipulaci a požadavek zpětné dohledatelnosti uložených dat.

Obr. 1.

Obr. 1. Obrazovkový zapisovač Jumo Logoscreen NT

Výraznou předností je obsluha přístroje jediným obslužným prvkem: veškeré funkce lze ovládat otočením a stiskem obslužného knoflíku. Ovládání je podobné řízení automobilu nejvyšší třídy…

Základní verze zapisovače Logoscreen NT obsahuje tři nebo šest analogových měřicích vstupů. Součástí tříkanálové varianty je navíc osm binárních I/O, jedno poruchové relé, rozhraní RS-232/485 a rozhraní pro Ethernet.

Počet vstupů a výstupů lze pomocí zásuvných modulů rozšířit až na osmnáct interních analogových vstupů a tím přizpůsobit zapisovač různým požadavkům provozovatele zařízení. Kromě toho je možné k interním měřicím vstupům s využitím rozhraní přidat dalších až 24 externích měřicích vstupů.

Logoscreen NT vyhodnocuje signály všech obvyklých senzorů (proud, napětí, termočlánky, odporové teploměry atd.) s minimální vzorkovací periodou 125 ms.

Všechny měřené hodnoty lze ukládat až do devíti skupin s rozdílnou periodou zápisu.

K dalším přednostem tohoto zapisovače patří možnost současného a přitom vzájemně nezávislého sledování různých procesů nebo výrobních šarží. Tak lze jedním přístrojem např. startovat, popř. ukončovat, zobrazovat a sledovat až tři šaržové záznamy současně. Ekonomicky uvažujícího uživatele potěší, že tímto způsobem nahradí tři samostatné běžné zapisovače.

Možnosti vizualizace dosavadních obrazovkových zapisovačů, jako liniové diagramy, sloupcové diagramy nebo textové výstupy, byly v zapisovači Logoscreen NT rozšířeny o možnost tvorby technologických schémat: do přístroje lze implementovat schémata výrobních procesů vytvořená uživatelem a v těchto schématech je možné zobrazovat až dvanáct různých aktuálních měřených veličin.

Skutečnost, že v novém obrazovkovém zapisovači jsou vedle enormního počtu měřicích vstupů (až osmnáct interních a 24 externích) a binárních I/O (max. 24 interních a 24 externích) navíc:

  • 27 čítacích a integračních kanálů,
  • devět matematických kanálů,
  • obsluha v mnoha světových jazycích (česky, německy, anglicky, francouzsky, rusky, čínsky atd.),
  • rozhraní Profibus,
  • připojení čtečky čárového kódu,
  • funkce Modbus-master,
  • možnost uložení a generování uživatelských HTML stránek
  • okruh vyjmenovaných funkcí sice uzavírá, ale dává pouze částečný obraz o výkonových možnostech tohoto přístroje nejvyšší třídy.

Jumo Logoscreen 500 CF

Při vývoji tohoto zapisovače byl kladen důraz na bezpečný a spolehlivý záznam dat. Proto byla jako paměťové médium zvolena karta Compact Flash. Díky integrovanému managementu dat může uživatel v jednom archivním souboru ve svém PC nebo v serveru ukládat veškerá naměřená data po celou dobu technického života sledovaného zařízení. Zpětné vyhledání dat ze zvoleného okamžiku, např. po uvedení zařízení do provozu, po vykonání servisního zásahu či po optimalizaci zařízení je díky vyhodnocovacímu softwaru PCA3000 velmi jednoduché. Archivovaná data lze vyhodnocovat přímo i ze zálohového CD či DVD.

Přenos archivovaných dat, konfiguračních údajů či realizace údržby na dálku jsou možné jak prostřednictvím rozhraní RS-232/485 (modem), tak přes Ethernet. Díky integrovanému webovému serveru je zapisovač dosažitelný i na dálku po internetu.

Z pohledu měřicí techniky je zapisovač vybaven třemi nebo šesti galvanicky oddělenými multifunkčními měřicími vstupy konfigurovatelnými pro proudové a napěťové signály, odporové teploměry a termočlánky. Pětipalcový barevný displej je určen k vizualizaci naměřených dat.

Prostřednictvím čtyř binárních vstupů lze hlídat a registrovat stavy sledovaného zařízení. Překročení mezních hodnot lze hlásit pomocí tří reléových výstupů.

Integrované matematické funkce umožňují vytvořit až šest libovolných matematických kanálů a sledovat až šest bilancí, objemových množství nebo stavů čítačů v jednom časovém úseku.

Michal Šteflíček,
JUMO Měření a regulace, s. r. o.

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Křídlovická 943/24a
603 00 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz