Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nová generace čtecích zařízení čipových kart Amphenol

Automa 2/2000

(firemní článek)

Nová generace čtecích zařízení čipových kart Amphenol

Obr. 1.

Nová řada čtecích zařízení čipových kart C 702 Push-Matic byla vyvinuta pro široký rozsah použití se zvláštním důrazem na bezpečnost platebních systémů. Karta se do čtecího zařízení vkládá ručně, zpět ze čtecí pozice kartu vysouvá mechanismus automaticky po ukončení transakce. Konstrukce této tzv. čtečky je fyzicky otevřená, čímž značně omezuje vlivy vandalismu, neboť ji nelze zablokovat vložením mince nebo jiného předmětu ani při jejím horizontálním, ani vertikálním umístění. Kontakty jsou ukryty v bezpečné oblasti a nejsou z vnější strany přístupné. Teprve po zasunutí karty do čtecí pozice opustí kontakty tuto oblast a dosednou na kontaktní plošky karty. Počátek vkládání karty je zařízením detekován a mechanika se připraví na přijetí karty. Nastane-li výpadek napájení čtečky, karta není detekována a mechanika nedovolí kartu zasunout do čtecí polohy. Jednotlivé typy zařízení umožňují detekovat předčasné vytáhnutí karty nebo kartu mechanicky zajistit proti předčasnému vytažení. Jako příslušenství je k dispozici několik typů vstupních rámečků.

[Quittner & Schimek: Novinky – tipy – zajímavosti. Srpen 1999]

Quittner & Schimek s.r.o.
Komenského 304
509 01 Nová Paka
Tel.: 0434/665 353
Fax: 0434/621 107
web: www.qscomp.cz
e-mail: qs@qscomp.cz