Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Nová doprovodná specifikace OPC UA průmyslového protokolu CIP

Organizace ODVA v dubnu oznámila, že její pracovní skupina ve spolupráci se sdružením OPC Foundation zahájí vývoj nové doprovodné specifikace OPC UA průmyslového protokolu CIP. Cílem vývoje je spolehlivá komunikace mezi přístroji v průmyslových řídicích systémech založených na CIP a komunikace mezi dalšími zařízeními podle specifikace OPC UA, která umožní výměnu informací v cloudu i v různých podnikových a provozních službách. Specifikace bude rovněž řešit úlohy typické pro Cloud Gateway Alliance Management, přístroje kompatibilní s protokolem CIP budou mít neomezený přístup k předním cloudovým službám. 

Specifikace OPC UA musí především vyřešit, jak přenést průmyslovou komunikaci a řídicí data z výrobní haly přes datové brány do cloudu. „Spojení dat výrobního procesu a řídicích signálů z přístrojů komunikujících přes EhterNet/IP se servery OPC UA umožní zpřístupnit kritické informace z výrobní haly pro celopodnikovou analýzu,“ řekl Dr. Al Beydoun, prezident a výkonný ředitel společnosti ODVA.

Doprovodná specifikace OPC UA namapuje mezi sebou objekty CIP a příslušné informační modely a profily OPC UA. Zasílání dat do cloudu, načtení dat z cloudu a kompatibilita mezi EtherNet/IP a OPC UA budou umožněny poskytnutím užitečných dat včetně identifikace, diagnostiky, zjištění stavu a parametrů a dalších atributů zařízení CIP. Tím, že kritické informace budou automaticky předány mezi prostředím EtherNet/IP a OPC UA, podstatně klesnou požadavky na zpřístupnění dat pro vyšší systémy, jako jsou MES, analytické systémy nebo ERP. Specifikace OPC UA pro CIP zajistí disponibilitu dat ve správném kontextu, aby bylo možné realizovat rychlé a transparentní analýzy trendů. 

Pracovní skupina ODVA a OPC Foundation

Vznikla pracovní skupina, která se skládá z odborníků ODVA a OPC Foundation. Její úlohou bude identifikovat významné případy využití interakce mezi přístrojem CIP a cloudem. Příkladem může být korelace mezi náklady vázanými k záručním podmínkám a změnami produktu. Tyto případy vytyčí rozsah práce, kterou bude muset pracovní skupina zvládnout. Současně během společného vývoje doprovodné specifikace OPC UA pro CIP budou podle potřeby i nadále zvláštními zájmovými skupinami organizace ODVA zdokonalovány protokoly CIP, mezi než patří i EtherNet/IP, aby byla zajištěna možnost přijímat všechna relevantní data podle OPC UA bez dalšího úsilí či úprav ze strany uživatele. „Nyní je správný okamžik k tomu, abychom se prostřednictvím specifikací OPC UA pro CIP zasadili o to, aby EtherNet/IP byl připraven na výzvy průmyslu 4.0 a průmyslového internetu věcí,“ míní Al Beydoun.

Koordinace mezi ODVA a OPC Foundation zajistí škálovatelnost a interoperabilitu klíčových zařízení, která jsou nejdůležitější v celém podniku. Konkrétním příkladem je požadavek, aby servery OPC UA byly schopné namapovat objekty OPC a poskytovat služby k navázání spojení a výměně dobře strukturovaných zpráv mezi aplikacemi s OPC UA a zařízeními s rozhraním EtherNet/IP. Cílem společné pracovní skupiny je vytvořit doprovodnou specifikaci OPC UA, která namapuje objekty CIP na potřebné informační modely a profily OPC UA.

[Tisková zpráva ODVA, 1. 4. 2020]

(jh)