Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nová cloudová strategie EPLAN ePulse: zvyšování kvality na úrovni produktů a procesů

Od začátku roku 2019 firma EPLAN rozšířila nabídku cloudových řešení o další systém EPLAN eView, v němž mohou být zobrazovány, ověřovány a v režimu sledování změn opatřovány komentáři projekty platformy EPLAN. Prostřednictvím uceleného cloudového řešení pod názvem EPLAN ePulse firma systematicky pokračuje v dialogu se svými zákazníky a partnery směrem k aktivnímu využívání cloudu pro správu a sdílení dokumentace ve virtuálním prostředí.

EPLAN ePulse, nejnovější řešení, jež firma nabízí, je základem pro integrovanou virtuální platformu, která spojuje a sdílí data mezi projektanty a zákazníky napříč celým spektrem inženýrských disciplín. Prostřednictvím internetového prohlížeče mají uživatelé přístup k aplikacím, které doplňují stávající svět systémů platformy EPLAN dalšími novými funkcemi. Otevřený design EPLAN ePulse zahrnuje také možnost v budoucnu zajistit dostupnost pro širokou škálu datových formátů a rozhraní systémů od jiných dodavatelů. 

Propojení v dodavatelském řetězci

„Pro naši nabídku cloudových řešení používáme aktivní metody vývoje a bedlivě přitom sledujeme potřeby našich zákazníků,“ říká Sebastian Seitz, výkonný ředitel EPLAN a Cideon (obr. 1). „EPLAN ePulse slouží jako propojení v dodavatelském řetězci mezi koncovými zákazníky, dodavateli strojů a zařízení a výrobci komponent v průmyslové výrobě.“ Data projektu uložená v tomto prostředí jsou současně zdrojem popisu systému pro výrobu i základem pro dokumentaci určenou pro zákazníky, ve všech ohledech tvorby digitálních dvojčat se vztahem k automatizaci. „V éře digitalizace to pomáhá našim zákazníkům, aby se mohli stoprocentně spoléhat na digitální data,“ vysvětluje Seitz. K tomu firma EPLAN vytvořila nové oddělení, které spoluvytváří nové trendy v rámci digitalizace. Toto oddělení dynamicky konzultuje návrhy, postoje a pohledy zákazníků z praxe, přičemž při vývoji klade velký důraz na flexibilní a tvůrčí myšlení. 

Obr. 1. „EPLAN ePulse slouží v dodavatelských řetězcích k propojení mezi koncovými zákazníky, dodavateli strojů a zařízení a výrobci komponent v průmyslové výrobě,“ říká Sebastian Seitz, předseda představenstva firem EPLAN a Cideon

Přehled cloudových systémů EPLAN

EPLAN eView

Umožňuje, aby technické projekty vytvořené v systémech platformy EPLAN byly přímo dostupné v cloudu. To znamená, že data projektu je možné zobrazit kdykoliv a odkudkoliv. Funkce opatřování dokumentace komentáři umožňuje zaměstnancům v provozu nebo pracovníkům údržby přidávat do schémat své návrhy na změny a vylepšení. 

EPLAN Data Portal

Slouží pro webový přístup k vysoce kvalitním datům produktů mnoha výrobců komponent. K této webové službě mají stejný přístup všechny aplikace zakotvené v platformě EPLAN. Jednoduchý přesun komponent pomocí myši do dokumentace EPLAN zkracuje dobu projektování, snižuje úsilí potřebné na inženýrské práce a zlepšuje kvalitu dokumentace strojů a zařízení. 

Obr. 2. EPLAN eView umožňuje nepřetržitou výměnu komentářů mezi vývojovými pracovníky a pracovníky provozu a údržby, přičemž data projektu jsou vždy dostupná v cloudu

Cloudová verze EPLAN Cogineer

Již brzy dovolí vytvářet přímo v prohlížeči schémata na základě knihovny maker. Nová, rozšířená verze EPLAN Cogineer Advanced nabízí dodatečné funkce: import konfiguračních proměnných a sad hodnot pro snadné opakované použití podprogramů ještě více usnadňuje tvorbu dokumentace. 

Pozadí

Cloudová řešení jsou účinným nástrojem pro pokročilou standardizaci dat a procesů. V inženýrské práci jdou ruku v ruce s novými možnostmi, jak optimalizovat procesy a zvyšovat kvalitu na úrovni produktů a procesů. V zásadě všichni zúčastnění budou čerpat z jedné unifikované databáze – s možností rozšířit přístup do celého dodavatelského řetězce. Cloud jako centrální bod pro výměnu odpovídajících technických dat umožňuje rychlý přístup a vytváří výjimečně snadný přístup k vysoce kvalitním digitálním datům. EPLAN ePulse tak v současné době nabízí podnikům možnost udržet si dlouhodobě a úspěšně svoji konkurenceschopnost.

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)