Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Nová anechoická komora pro EMC

Automa 3/2001

(Bk)

Nová anechoická komora pro EMC

Elektrická a elektrotechnická zařízení jsou zdrojem elektromagnetického pole, které může mít nepříznivý vliv na činnost jiných zařízení a na správný přenos signálů. Tyto skutečnosti jsou v měřicí a automatizační technice dobře známy: mnohým z těch, kteří realizovali aplikace automatizačních prostředků v průmyslovém prostředí, možná více, než by si přáli. Elektromagnetické rušení má na spolehlivost automatizačních prostředků podstatný vliv. Najít zdroj rušení a odstranit jeho vliv bývá často práce vpravdě detektivní.

Zkouškám vyzařování elektromagnetických polí i odolnosti vůči nim se proto věnuje značná pozornost. České normy pro oblast EMC jsou v současné době ekvivalenty evropských (EN) nebo jiných mezinárodních norem. K nejvýznamnějším českým firmám, které se problematikou posuzování EMC zabývají, patří také pražský Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ). Připomeňme, že tomuto ústavu je právě 75 let (vznikl jako laboratoře bývalého ESČ, na EZÚ byl transformován v roce 1952).

Počátkem letošního roku EZÚ otevřel anechoickou komoru, která podstatně zvýší možnosti zkoušení vyzařování a odolnosti přístrojů proti elektromagnetickým vlivům.

Anechoická komora je známa z akustiky, kde se používá pro měření vlastností mikrofonů. Je to prostor s velkým útlumem odrazů zvuku. Anechoická komora pro EMC má nejen podobný účel jako její akustická „příbuzná“, tj. maximálně tlumit odrazy, v tomto případě elektromagnetických polí, ale dokonce má i podobný vzhled. Je to místnost obložená feritovými dlaždicemi a jehlany z pěnového plastu. Feritové dlaždice tlumí elektromagnetické pole o frekvencích do 500 MHz. V EZÚ jich bylo na komoru o velikosti 9,1 × 6,5 × 6,9 m použito přibližně 12 tun. Pro tlumení pole do 18 GHz jsou určeny jehlanové absorbéry z polyuretanu plněného uhlíkem. Jsou nehořlavé, takže i v případě, že se na nich nakumuluje elektromagnetická energie, nemůže vzniknout požár komory. Pro výstavbu komory v EZÚ bylo použito dvou druhů jehlanů ve čtyřech různých velikostech. Konstrukce komory zaručuje výsledný útlum 120 dB. V aktivním prostoru 2 × 2 × 3 m je generováno homogenní zkušební pole s poklesem intenzity max. 3 dB. Komora se uzavírá pneumaticky ovládanými vraty 2,5 × 2 m.

Zkušební komora ovšem nejsou jen zdi a dveře. Důležitou součástí je také anténa pro generování elektromagnetického pole, která pojíždí po stojanu, a točna, na niž lze umístit zkoušený výrobek. Pojezdy antény i točny jsou ovládány dálkově z velínu. Ke komunikaci jsou výhradně použita optická vlákna, a to pro jejich necitlivost vůči elektromagnetickému rušení. Průběh zkoušky je možné sledovat kamerou. I ta musí být ve speciálním provedení, aby spolehlivě fungovala i v prostředí se silným elektromagnetickým polem.

Ve velínu jsou umístěny měřicí přijímače, analyzátor, generátor, výkonové zesilovače apod. Do počítače se také automaticky ukládají změřené údaje a vytvářejí se požadované protokoly o zkouškách.

Při slavnostním otevření komory seznámil ředitel EZÚ pan RNDr. V. Filiač přítomné hosty s dalšími možnostmi a perspektivami měření EMC v tomto ústavu, především v souvislosti s očekávaným vstupem Česka do EU.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 71
tel.: 02/66 10 44 44
fax: 02/688 00 37, 688 00 70
http://www.ezu.cz