Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Norma o bezpečnosti potravin

číslo 6/2006

Norma o bezpečnosti potravin

V květnu 2006 byla vydána norma ČSN EN ISO 22000 Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci. Jde o českou verzi evropské normy, která specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci, od výrobců krmiv a prvovýrobců, přes výrobce potravin, dopravce, provozovatele skladů, dodavatele po maloprodejce a stravovací zařízení.

Norma sjednocuje zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a kroky k jeho zavedení vypracované komisí Codex Alimentarius a současně úzce navazuje na ČSN EN ISO 9001. Je určena pro registraci nebo certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin externí organizací, pro sebehodnocení organizace a popř. vydání vlastního prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou.

Normu lze zakoupit v prodejnách technických norem nebo objednat na webové stránce www.cni.cz.

(ed)