Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Norma ISA S95 – dodavatelé se zajímají, uživatelé tápou

číslo 12/2002

Norma ISA S95 – dodavatelé se zajímají, uživatelé tápou

Organizace ISA (Instrumentation Systems, and Automation Society), se sídlem v USA, je známa i u nás např. jako zpracovatel standardů pro oblast řízení šaržových (vsádkových) procesů řady ANSI/ISA S88 Batch Control, zaštítěných American National Standard Institute (ANSI). Nová sada norem ISA S95 Enterprise-Control System Integration nyní zavádí jednotnou terminologii a logickou soustavu pojmů a modelů do oblasti integrace řídicích a informačních systémů výrobního podniku. Uživatelům by měla pomáhat při definování jejich potřeb, snižování nákladů na automatizaci výrobních procesů a spotřeby inženýrské práce v průběhu životního cyklu informačních a řídicích systémů. Dodavatelé by na jejím základě měli dodávat vhodné integrační nástroje. A jak se k normě ISA S95 staví výrobci a uživatelé?

Čtrnáct dodavatelů produktů kategorie MES (Manufacturing Execution Systems) z celého světa sdělilo jednomu z největších evropských integrátorů řídicích a informačních systémů, že S95 je pro ně užitečná, a několik jich již zařadilo části této normy do svých nabídkových materiálů. Za velký přínos pro dodavatele pokládají S95 i konzultanti ze společnosti CMG, jejíž centrum pro MES je v Nizozemí. Při průzkumu organizovaném CMG, kdy bylo osloveno 60 známých dodavatelů MES z celého světa, odpovědělo však na otázky týkající se S95 jen 14 z celkového počtu 33 respondentů. Průzkum také ukázal, že zákazníci dotázaných dodavatelů akceptují normu S95 ještě pomaleji.

Zatímco S95 zavádí hierarchické modely plánování, řízení i zařízení a staví na modelování toku funkčních dat, uživatelé jednoznačnou hierarchii mnohdy nemají a často „žijí“ v organizačních strukturách. Pro uživatele tudíž není vždy snadné pochopit, čeho se norma S95 vlastně týká. Podle GMC mají provozovatelé šaržových (vsádkových) výrob v tomto směru náskok před ostatními uživateli.

Sadu tvoří normy ANSI/ISA-95.00.01-2000 Enterprise-Control System Integration Part 1: Models and Terminology, schválená 15. července 2000, Part 2: Object Model Attributes, schválená 17. října 2001, a Part 3: Models of Manufacturing Operations, na které se dosud pracuje.
[InTech News, září 2002.]

(sk)

Inzerce zpět