Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Norimberk zve na veletrh Sensor+Test 2006

číslo 4/2006

Norimberk zve na veletrh Sensor+Test 2006

Ve dnech 30. května až 1. června t. r. se pod názvem Sensor+Test 2006 uskuteční v Norimberku třináctý mezinárodní veletrh pro senzoriku, měřicí a zkušební techniku, již dlouho jeden z předních světových veletrhů průmyslové měřicí techniky.

Veletrh Sensor+Test, který je hlavní prezentační platformou německého odborného svazu pro senzoriku AMA (Arbeitsgemeinschaft für Messvertaufnehmer), se postupně transformoval z malé výstavy snímačů a jejich komponent na významný veletrh pro senzorové systémy, komplexní systémová řešení a aplikační služby, pořádaný až dosud ve dvouletém cyklu. Letos poprvé je jeho integrovanou součástí odborný veletrh MeasComp, který se dříve konal každoročně ve Wiesbadenu jako samostatná akce zaměřená především na měřicí systémy realizované s podporou počítačů. Protože v poslední době je stále naléhavější potřeba odborné veřejnosti pravidelně poskytovat aktuální a co nejúplnější informace, budou s ohledem na stále dynamičtější vývoj oboru měřicí techniky oba veletrhy i nadále pořádány společně, a to každý rok (obr. 1).

Vše pro obory měření a zkoušek

Rozšířená nomenklatura veletrhu Sensor+Test 2006 nyní zahrnuje čtyři hlavní tematické okruhy, kterými jsou:

  • senzorika (senzory, senzorové systémy, komponenty a materiály),

  • měřicí technika (měřicí přístroje a systémy, software, laboratorní měřicí technika, kalibrační a analytické přístroje),

  • zkušební technika (testovací, zkušební a monitorovací systémy, zkušební pracoviště, prostředky pro kontrolu materiálů a jakosti),

  • služby (výzkum a vývoj, kalibrace, měření, zkoušení a monitorování na zakázku, poradenství a podpora při zavádění nové techniky).

Obr. 1.

Obr. 1. Veletrh Sensor+Test je od loňska pořádán každoročně

Vystavovatelé na veletrhu nabídnou podrobné informace o novinkách a trendech v celém spektru průmyslové a laboratorní měřicí techniky, kterými jsou zejména rychlé pronikání mikrosystémové techniky, mikrooptiky, mikrofluidiky a bioniky do sféry senzorů a akčních členů, pokračující miniaturizace elektroniky a příprava nových mezinárodních standardů pro bezdrátový přenos dat.

Přestože hlavní výrobci a dodavatelé budou na veletrhu prezentovat novinky ve vývoji senzorových prvků a součástek, více než tři čtvrtiny vystavovatelů již letos budou ve své nabídce klást hlavní důraz na systémy, které přinášejí uživatelům největší přidanou hodnotu. Spektrum nabídky přitom sahá od jednoduchých měřicích systémů pro provozní účely až ke komplexním, plně automatizovaným zkušebním zařízením, jako jsou např. stendy pro deformační zkoušky automobilů nebo zařízení pro zkoušení odolnosti proti korozi v automobilovém průmyslu.

I na veletrhu je v poslední době dobře patrné, jak rostoucí výkonnost senzorů a měřicích systémů trvale rozšiřuje spektrum jejich použití. Jestliže bylo např. monitorování provozního stavu dříve zajímavé jenom pro provozovatele velkých a drahých strojů, v současnosti plánují zcela konkrétní použití vhodných monitorovacích systémů dokonce i výrobci domácích spotřebičů. V širokém sortimentu produktů od velkých turbín pro elektrárny až po domácí vysavače jsou nyní po celém světě vyráběny stroje a zařízení, jejichž vývoj, výroba i provoz by byly bez použití moderních senzorů a měřicí a zkušební techniky nemyslitelné.

Po velkém úspěchu živých prezentací měřicích systémů v roce 2005 připravují vystavovatelé pro letošní rok významně rozšířený předváděcí program v tzv. akční oblasti (Action Area), kterou bude celá výstavní hala 6. Zajímavé senzory, měřicí systémy a zkušební technika zde budou předváděny živě, v chodu, a to v rozsahu, v jakém tomu na žádném odborném veletrhu dosud nebylo. Atraktivní roli přitom bude i letos mít současná měřicí technika v automobilu a okolo automobilu.

Tradičně zajímavý doprovodný program

Součástí veletrhu Sensor+Test 2006 bude již tradičně bohatý odborný doprovodný program, jehož těžištěm budou zejména mezinárodní odborná setkání.

Již sedmá mezinárodní konference OPTO 2006 na téma optické technologie, optické senzory a měřicí techniku nabídne přednáškové sekce Komponenty a moduly, Měřicí metody, Aplikace a Inovace produktů, dále vývěskovou sekci a panelové diskuse.

Podobně devátá mezinárodní konference IRS2 2006 na téma infračervené (IR) senzory a systémy obsáhne přednáškové sekce IR senzory a senzorová pole, IR komponenty a systémy, Zobrazení rozložení teploty a pyrometrie a Analýza plynů, vývěskovou sekci a také panelové diskuse.

Premiéru na letošním veletrhu budou mít první mezinárodní konference zaměřená na zvýšení hodnověrnosti, bezpečnosti a spolehlivosti měřicí techniky a pracovní seminář Pharmaproduktion 2010 (farmaceutická výroba do roku 2010 z pohledu měřicí techniky).

V průběhu veletrhu se opět uskuteční velmi dobře dotovaná soutěž o cenu Sensor 2006, kterou odborný svaz AMA oceňuje zvlášť vynikající technické výsledky v oblasti senzoriky a měřicí techniky.

Měřicí technika, mikroelektronika a výkonová elektronika současně

Současně s veletrhem Sensor+Test 2006 se na výstavišti v Norimberku letos uskuteční další dva specializované mezinárodní veletrhy z oblasti špičkové techniky. Bude to veletrh SMT/Hybrid/Packaging, věnovaný integraci mikroelektronických systémů, a veletrh s konferencí PCIM Europe se zaměřením na výkonovou elektroniku, inteligentní elektrické pohony a kvalitu rozvodných sítí. Pořadatelé všech tří akcí, odborný svaz pro senzoriku AMA a veletržní společnost Mesago Messe Frankfurt, očekávají, že tato jedinečná trojkombinace slibující zajímavé synergické efekty přivede do Norimberku asi 1 200 vystavovatelů a 35 000 odborných návštěvníků. Podrobné informace o uvedených akcích lze získat na adresách http://www.sensor-test.com, popř. http://www.mesago.de, nebo u Česko-německé obchodní a průmyslové komory v Praze (tel.: 221 490 310, e-mail: messe1@dtihk.cz).

Kab.