Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nivelco CZ v roce 2004

číslo 2/2004

Nivelco CZ v roce 2004

Společnost Nivelco CZ, dodavatel průmyslové elektroniky v oboru měření a regulace, zaznamenala v posledních dvou letech významný nárůst zájmu o své výrobky. V roce 2004 hodlá svou pozici na trhu v ČR dále upevnit. V článku jsou nastíněny některé chystané změny a je v něm uveden stručný přehled sortimentu přístrojů, které firma Nivelco CZ nabízí.

V příštích měsících výrazně posílí svou kapitálovou účast ve společnosti Nivelco CZ výrobce přístrojů značky Nivelco, maďarská firma Nivelco Process control a. s. Tento významný krok povede k větší aktivitě společnosti Nivelco CZ na trhu a podpoří její strategii růstu v následujících letech. Rozšíření a stabilizace obchodních sítí, zaměření se na určité segmenty trhu a vylepšení logistiky jsou jen některé z plánovaných změn.

Dvouvodičový hladinoměr EchoTREK

V roce 2004 bude věnována ještě větší pozornost než dosud aplikacím dvouvodičového ultrazvukového snímače EchoTREK. Vzhledem k výraznému růstu počtu aplikací tohoto typu snímače v západoevropských zemích lze oprávněně předpokládat, že vyřeší problémy mnoha uživatelů i v ČR.

Snímač EchoTREK pro měření výšky hladiny kapalin a popř. i sypkých látek je nyní nabízen ve čtyřech provedeních s dosahem 4, 6, 8 a 10 m. Snímače mohou být opatřeny různým připojením k technologii. Nabízejí analogové, reléové i volitelné digitální výstupy a komunikaci s protokolem HART. Snímače EchoTREK se osvědčily i při velmi nízkých teplotách. Jejich pracovní teplota je v současné době standardně až 95 °C, volitelně 120 °C.

EasyTREK pro náročné aplikace

Pro měření výšky hladiny kapalin v náročných aplikacích je vhodný ultrazvukový snímač EasyTREK nabízený ve dvou provedeních s dosahy 6 m a 10 m. Jeho předností je kompaktní konstrukce s krytím IP68. Výstupy má podobné jako EchoTREK. Dobře se osvědčuje např. ve vodním hospodářství a je vhodný i pro použití při extrémně nízkých teplotách okolí.

Vibrační spínače Nivocont

Zajímavými výrobky jsou detektory hladiny sypkých materiálů Nivocont a jejich kapalinová verze Nivoswitch. Jedná se o velmi spolehlivé vibrační snímače mezních stavů hladiny, které s výhodou nahrazují jiné, technicky zastaralé systémy a jsou použitelné pro většinu sypkých materiálů. Jejich předností je výkonná vibrační (snímací) část, eliminující ulpívání materiálu na sondě. Sondy jsou nabízeny i ve verzi pro vysoké teploty. V běžné nabídce je velmi široká škála mechanických provedení, délek, způsobů připojení a výstupů. To velmi usnadňuje návrh i montáž měřicího řetězce.

Nový radarový hladinoměr MicroTREK

Jako novinku nabízí firma Nivelco reflektometrické (TDR) snímače MicroTREK v lanovém provedení, jež jsou vhodné pro kapaliny i sypké materiály. Ve výrobním programu nechybí ani MikroTREK v tyčovém provedení nebo s trychtýřovou anténou pro náročnější aplikace. Radarové hladinoměry nabízí firma zejména v případech, kdy použití ultrazvukových snímačů naráží na fyzikální meze.

Ostatní výrobky

Nabídka firmy dále zahrnuje plovákové hladinoměry, mezní i spojité, včetně magnetostrikčních, s trubkou nebo lanem jako vodicím prvkem, s dosahem 4 až 8 m a přesností snímání až ±1 mm, kapacitní spojité hladinoměry s novým softwarem, hydrostatické systémy s analogovým výstupem a další přístroje pro průmyslovou automatizaci.

Závěr

Snahou firmy Nivelco CZ je výrazně posílit svoje postavení na trhu a maximálně se přiblížit zákazníkům. Staví na důvěře svých zákazníků, kteří ji podpořili v minulých letech, a hodlá rozšířit svou působnost i do dalších oblastí průmyslu. Při realizaci této strategie se bude, mimo jiné, opírat o již stručně představené řady hladinoměrů:

  • EchoTREK s velkou variabilitou dosahů a výstupů, se špičkovým rozsahem pracovní teploty a v praktickém mechanickém provedení usnadňujícím obsluhu výrobku,

  • EasyTREK, vynikající kvalitou softwaru a mechanickou i teplotní odolností, jako ideální řešení při měření výšky hladiny ve vodním hospodářství,

  • vibrační detektory hladiny sypkých materiálů a kapalin v mnoha variantách, spolehlivé a do budoucna, podle chystané cenové politiky, představující velmi cenově příznivou alternativu řešení,

  • MikroTREK, moderní radarové hladinoměry, doplňující ostatní výrobní řady a umožňující firmě Nivelco dodávat komplexní řešení průmyslových aplikací.

Hlavními oblastmi, na která se firma soustředí, budou i nadále předprodejní služby, kvalita, cena a rychlost dodávek, maximální možné záruční lhůty a kvalitní záruční i pozáruční služby.

Na veletrhu Pragoregula/Elexpo 2004 lze firmu Nivelco CZ nalézt v levém křídle Průmyslového paláce ve stánku LK 61.

(Nivelco CZ)

NIVELCO CZ s. r. o.
U Rajské zahrady 14
130 00 Praha 3
tel.: 222 711 001, 222 712 001
fax: 222 714 001
e-mail: sales@nivelco.cz
http://www.nivelco.cz

Inzerce zpět