Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

NI Forum Automotive – odborný seminář o testování v automobilovém průmyslu

Společnost National Instruments (NI) uspořádala v Praze odborný seminář věnovaný testování, testerům a modernímu aplikačnímu softwaru v automobilovém průmyslu.

Příspěvky se na základě zkušeností z technické praxe zamýšlely nad budoucností diagnostiky a testování nejen v oboru automobilového průmyslu, ale tam přece jen nejvíce. Kromě zástupců National Instruments z ČR a ze zahraničí vystoupili se svými zkušenostmi i zástupci společností AV R & D a MBtech Bohemia.

Několik řečníků se shodlo na tom, že 80 % testů je stejných a je možné na ně použít stejné testery. Variabilita odrážející jedinečnost jednotlivých produktů se nachází ve zbývajících 20 %. To vede jak výrobce hardwaru, tak firmy dodávající aplikační software k velké míře standardizace. U testerů je to především standardizace skříní, komunikací, napájení, zásuvných karet, chlazení, filtrace, UPS, jističů apod., u programového vybavení je to množství knihoven, které jsou podmínkou pro unikátní software testu. I zde předvedla společnost National Instruments svůj přínos ve formě testovacího softwaru Teststand, který umožňuje zákazníkům spouštět testovací sekvence napsané v různých vývojových prostředích.

Mimo jiné odborníci konstatovali, že 90 % inovací v automobilovém průmyslu je spojeno se softwarem řídicích jednotek. V současné době není výjimkou, má-li řídicí jednotka automobilu 100 milionů řádků programu a s rozvojem IoT a autonomního řízení lze očekávat další prodloužení.

I ve sféře služeb se nabídka vyvíjí. Firma National Instruments nabízí zákazníkům přenechat jí starosti o správu jejich infrastruktury, hardwaru, softwaru i dat. S výhodou jsou využívány vlastnosti produktu Systemlink, který mj. umožňuje standardizaci metadat – názvů, jednotek, formy desetinné čárky, časových údajů a dalších. Už to je pro práci při přeměně dat v informace obrovská úleva.

O tom, že o probíranou tematiku je velký zájem, svědčí zcela zaplněný přednáškový sál i velmi živé diskuse u stánků v předsálí, kde bylo možné si vyzkoušet testery, digitální dvojčata a techniku, získat písemné podklady, a především prodiskutovat konkrétní dotazy.

Společnost National Instruments patří již mnoho let k předním dodavatelům přístrojového vybavení nejen v ČR. Odborný seminář s tematikou testování produktů tento názor jen posílil.

Radim Adam