Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Nevyužité možnosti v řízení dodavatelských řetězců v potravinářství

Nevyužité možnosti v řízení dodavatelských řetězců v potravinářství

Společnost Lawson Software, která dodává software a podniková řešení zejména firmám zabývajícím se výrobou a distribucí, zveřejnila studii, podle níž mnoho potravinářských firem přichází o zisky z důvodu nedostatečného řízení dodavatelského řetězce. Studii vypracovala společnost Enterprise Economics na základě výsledků průzkumu, který proběhl na přelomu let 2005 a 2006 a zkoumá pracovní postupy 200 předních dodavatelů potravin a nápojů v Evropě z různých odvětví, jako je masná výroba, pekárny, výroba cukrovinek, vína, nápojů, mléka, mořských produktů či ochucovadel apod.

Výsledky průzkumu naznačují, že mnoho potravinářských společností v oblasti prodeje, výroby a plánování nákupu stále používá tabulkové procesory a papírové záznamy. V důsledku toho se zbavuje přebývajících zásob v dodavatelském řetězci zaběhlým způsobem a musí vyprazdňovat sklady. To vede k nižším tržbám a celkově to ovlivňuje konečné výsledky maloobchodníků i výrobců nápojů a potravin.

V porovnání s Evropou, kde odhady prodejů a plány zaznamenává na papír pouze jedna společnost ze sta, je to v Asii celá čtvrtina společností. Zatímco v Evropě používá software pro odhadování prodejů a plánování 58 % firem, v Austrálii a na Novém Zélandě je jich pouze 36 %, a v Asii dokonce jen 13 %. I v Evropě však tabulkové kalkulátory pro plánování výroby využívá stále ještě 21 % zkoumaných společností a 30 % z nich je používá pro prognózy prodejů.

Přetrvávající používání těchto manuálních metod vede k rozsáhle publikovaným chybným údajům zejména o sezónních výkyvech v dodávce a poptávce. Zvyšuje se tak riziko špatných odhadů provedených na základě nesprávných údajů. To se může odrazit v nespokojenosti zákazníků, protože nadměrná nebo nedostatečná výroba může způsobit nedostatek určitého zboží a nadbytečné zásoby jiného. Přesné informace o dodavatelském řetězci jsou však naprosto zásadní právě v nápojovém a potravinářském průmyslu, který má velmi malé marže a vyžaduje dynamické plánování i racionalizaci práce. Navíc se mohou společnosti, které spoléhají při plánování a odhadech na papírové záznamy a tabulkové procesory, dostat do situace, kdy budou odříznuty od globálního trhu, neboť maloobchodníci vyvíjejí stále větší tlak na dodavatele, aby – pod hrozbou ztráty kontraktu – zlepšili své procesy v dodavatelském řetězci.
[Tisková zpráva firmy Lawson Software, prosinec 2006.]

(ed)