Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Netilion – průmyslový internet věcí od společnosti Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser buduje Netilion: komplex digitálních služeb s využitím moderních a bezpečných systémů průmyslového internetu věcí. Charakteristickým rysem služeb Netilion je rychlé a snadné uvedení do provozu, které umožňuje začít využívat výhody nového řešení za velmi krátkou dobu.

 

Netilion Analytics

Udává se, že v systémech procesní výroby je až 30 % přístrojového vybavení zastaralého. Přístroje, které jsou na hranici své životnosti, někdy mohou ještě pracovat spolehlivě, ale jindy jsou příčinou selhání a nákladných odstávek. Při překročení hranice životnosti pravděpodobnost poruchy rychle roste.

Služba Netilion Analytics, která je součástí komplexu služeb Netilion, udržuje soupis používaného přístrojového vybavení. V základní verzi obsahuje ručně pořízené údaje o zařízeních, jejich historii, servisu a údržbě, včetně technických dat a popř. fotografií. Mít všechny informace dostupné na jednom místě, v digitální a snadno prohledatelné podobě je pro uživatele velmi výhodné. Po doplnění o zařízení IIoT Edge, v tarifech Plus nebo Premium služby Netilion Analytics, se soupis zařízení navíc udržuje automaticky. Veškeré údaje o přístrojové technice jsou uživateli dostupné v přehledné grafické podobě.

 

Netilion Health

Moderní provozní přístroje dokážou kromě měřené hodnoty generovat také údaje o svém stavu. Konstatovat, že služba Netilion Health dokáže přenášet chybové kódy do procesního řídicího systému, by však bylo málo. Služba poskytuje uživateli něco důležitého navíc: kromě zobrazení diagnostického kódu mu podá srozumitelné údaje, co kód znamená a jaké mohou být příčiny, hlásí-li diagnostika nutnost zásahu. Současně doporučí vhodný postup. Není třeba listovat v manuálech a návodech přístrojů, vše je dostupné z jednoho místa. Rovněž je zde možné službu kombinovat se zse zařízením IIoT Edge, které dokáže zjišťovat údaje z různých zařízení, např. s výstupem HART nebo Profibus-PA, a předzpracovat je před přenesením do nadřazeného systému.

 

Netilion Library

Vezměme si průměrný provoz v procesní výrobě s 800 provozními přístroji. Ke kaž­dému přístroji jsou třeba alespoň dvě složky dokumentů. V případě úplné technické dokumentace má každá složka v průměru 150 stran. Každý si snadno vynásobí, že jde o 240 000 stran – je-li vše v papírové podobě. Kromě toho je třeba každý rok průměrně 320 složek aktualizovat.

To vše není udržováno jen proto, že to vyžadují různé normy a regulatorní předpisy. Často je třeba v archivu vyhledávat informace o zařízeních, o kalibracích, o údržbě apod. Tento postup vyžaduje hodně času, nejen na vlastní vyhledávání, ale i na přecházení mezi archivem a provozem.

Netilion Library zpřístupňuje veškerou dokumentaci okamžitě, kdykoliv a odkudkoliv – z notebooku, ale i z mobilního telefonu nebo tabletu (obr. 1). Navíc umožňuje i její aktualizaci a sdílení aktuálních souborů, např. s údaji o probíhající údržbě, mezi zainteresovanými pracovníky.

 

Netilion Value

Služba Netilion Value shromažďuje data z provozních přístrojů, přímo nebo prostřednictvím zařízení IIoT Edge, ukládá je do cloudu a umožňuje je zpřístupnit v různých aplikacích. Může jít o přehledové obrazovky určené pro výrobní manažery (obr. 2), o zobrazení v mapě, výhodné u rozlehlých zařízení, nebo pro sledování mobilních zařízení, o aplikaci, která rozesílá hlášení o událostech a alarmech na vybrané zařízení, nebo o přehled historie výroby pro dokladování či následnou analýzu. Data bezpečně uložená v cloudu navíc zrychlují obnovu provozu po případném výpadku provozního řídicího systému.

 

Netilion Smart Systems

Služba Netilion Smart Systems představuje snadno použitelnou kompletní sestavu prvků zahrnující měřicí techniku, komunikační systémy a aplikace pro mobilní zařízení. Použití je jednoduché: uživatel si vybere vhodnou aplikaci, prostřednictvím bezdrátového komunikačního systému se připojí ke snímači a na obrazovce mobilního zařízení může sledovat aktuální měřené hodnoty a diagnostické údaje stejně, jako by byl přímo v provozu. V současné době jsou k dispozici aplikace pro sledování kvality vody v akvakulturách a pro sledování čistoty povrchové vody.

 

Závěr

Komplex služeb Netilion od společnosti Endress+Hauser dovoluje sledovat stav přístrojového vybavení a optimalizovat provoz a údržbu výrobních zařízení. Prostřednictvím IIoT Edge, které funguje i jako komunikační brána, umožňuje sbírat data i ze starších přístrojů s rozhraními např. HART nebo Profibus-PA. Hlavní výhodou je, že uvedení celého systému do provozu je velmi snadné a rychlé. Poskytuje lepší přehled o instalovaných přístrojích a dokumentaci. Ukládání dat do cloudu navíc zvyšuje zabezpečení provozu proti selhání podnikového informačního systému vlivem poruchy nebo kybernetického útoku a urychluje znovuuvedení do provozu.

(Endress+Hauser)

Obr. 1. Služba Knihovna Netilion zpřístupňuje veškerou dokumentaci okamžitě, kdykoliv a odkudkoliv – z notebooku, ale i z mobilního telefonu nebo tabletu

Obr. 2. Služba Netilion Value umožňuje v přehledných obrazovkách monitorovat skutečné hodnoty měřené provozními přístroji