Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nepříznivé zkušenosti se zaváděním IPPC

číslo 6/2004

Nepříznivé zkušenosti se zaváděním IPPC

V Brně se ve dnech 20. až 24. dubna 2004 konal 11. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno. Významnou součástí jeho doprovodného programu byl Envikongres 2004, který byl mj. příležitostí ke zhodnocení roční účinnosti zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování č. 76/2002 Sb., jenž je transformací evropské směrnice 96/61/EC o integrované prevenci, označované zkratkou IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). V Brně se také konalo 14. evropské fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách (BAT, Best Available Technologies) pro IPPC – poprvé mimo Brusel.

Od listopadu 2007 nebude možné provozovat žádná zařízení spadající pod přílohu 1 zákona č. 76/2002 bez vydání tzv. integrovaného povolení. Vzhledem k procesu schvalování tohoto povolení je třeba o ně požádat nejpozději do konce roku 2006. Nemělo by jít jen o administrativní úkon, před podáním žádosti je nutné učinit i mnohá technickoinovační opatření. Zatímco podniky ze států Evropské unie měly na přípravu osm let, doba pro české firmy je přibližně poloviční. Navíc česká environmentální legislativa trpí značnou nekoncepčností, metodickou nedostatečností a nejasností formulací. Mnozí podnikatelé proto situaci sledují s narůstajícím znepokojením: čím déle se bude odkládat potřebná změna zákona a příslušných vyhlášek, tím obtížnější bude jejich požadavky splnit včas. Nepříznivou situaci dokládají zkušenosti první skupiny podniků, které musely předložit žádost o povolení provozu podle zákona č. 76/2002 již do března 2003. Nedostatky v legislativě otevírají prostor byrokratické zvůli krajských úředníků, z nichž někteří nemají o problematice životního prostředí dostatečné odborné znalosti. Na nutnosti změny zákona a příslušných vyhlášek se shodla většina účastníků Envikongresu.

Uplatnění IPPC, ke kterému nakonec přece jen dojde, bude klást velké nároky na monitorování výrobních procesů a dokladování dodržení limitů emisí. Zde je měřicí a automatizační technika nezastupitelná, a proto by se i výrobci a dodavatelé této techniky měli o problematiku IPPC zajímat.

(Bk)

Inzerce zpět