Nenákladné ethernetové teploměry

Nenákladné ethernetové teploměry

Společnost Comet System, s. r. o., uvedla na trh nové ethernetové teploměry pro kabelové sondy s digitálním senzorem Dallas DS18B20. V nabídce je jednokanálová verze a čtyřkanálová verze pro čtyři sondy s kabelem o délce jeden až deset metrů.

Díky rozhraní LAN lze údaje snímačů číst z PC. Podporovány jsou tyto možnosti komunikace: Modbus, Telnet, webové rozhraní (http), SNMP a e-mail.

Obr. 1.

Webové stránky snímače umožňují zobrazovat aktuální teploty s možností grafického zobrazení průběhu teploty v čase. Díky přímému připojení do sítě LAN je možné použít snímače jako internetové teploměry on-line bez nutnosti instalovat k nim další programové vybavení – postačí běžný internetový prohlížeč.

Snímače lze využít k signalizaci alarmů. Při překročení zadané teploty je vyslán varovný e-mail nebo trap SNMP.

Teploměry jsou vhodné do místností se servery, pro sklady potravin, léčiv, surovin, pro použití ve výrobních technologiích apod.

Společnost Comet rovněž uvedla do prodeje snímače atmosférického tlaku a kombinované snímače teploty, vlhkosti a barometrického tlaku. Jsou k dispozici s analogovým, sériovým a ethernetovým rozhraním.

Současně byl zahájen prodej snímačů teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku do náročných interiérů. Interiérové snímače vznikaly ve spolupráci s renomovaným designérským stu diem. Jsou určeny zejména pro interiéry s vysokými požadavky na estetiku.

Všechny snímače je možné přímo připojit k šestnáctivstupovým měřicím, záznamovým a řídicím ústřednám Comet. Lze tak snadno vytvořit kompletní monitorovací systém pro měření teploty, vlhkosti, tlaku, popř. dalších veličin.

COMET SYSTEM, s. r. o., tel.: 571 653 990, e-mail: info@cometsystem.cz, http://www.cometsystem.cz