Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Nemocnice v Jeseníku ušetří energie

Společnost Siemens podepsala s vedením nemocnice v Jeseníku smlouvu na revitalizaci energetického systému budov v nemocničním areálu. Cílem projektu v hodnotě 13,5 milionu korun je zvýšit účinnost vytápěcí soustavy v objektech a snížit spotřebu energií i související náklady. Projekt rovněž přispěje ke zlepšení životního prostředí v lázeňském městě Jeseník. Společnost Siemens na základě energetického auditu objektů nemocnice zrekonstruuje vytápěcí soustavu v areálu a vybuduje dispečerské pracoviště, jehož pracovníci budou po dokončení projektu z jednoho místa sledovat a optimalizovat hospodaření s energiemi. Nová vytápěcí soustava umožní snížit spotřebu zemního plynu, elektrické energie a vody, přičemž cílem je snížit náklady v porovnání se současností asi o 20 %.
 
Projekt v nemocnici v Jeseníku bude řešen metodou Energy Performance Contracting (EPC). Její podstatou je, že zadavatel, v tomto případě nemocnice, nevloží do rekonstrukce vytápěcí soustavy žádné vlastní prostředky. Prvotní investici totiž zajistí dodavatel, tj. společnost Siemens, která na základě smlouvy s dobou platnosti deset let zadavateli garantuje výši úspor dosažených v důsledku provedené rekonstrukce. Z úspor se postupně uhradí jak počáteční investice, tak činnost dodavatelské firmy.
 
Společnost Siemens patří mezi významné dodavatele v oblasti energeticky úsporných projektů v ČR i na celosvětové úrovni. Výsledkem těchto projektů zrealizovaných za posledních devět let na území ČR jsou úspory ve výši téměř 120 milionů korun a pokles emisí CO2 o více než 50 000 tun. Celosvětově společnost Siemens za posledních deset let úspěšně dokončila více než 1 500 projektů, které jejím zákazníkům umožnily uspořit více než 50 miliard korun a snížit emise CO2 o více než dva miliony tun. Společnost za tyto projekty získala několik prestižních ocenění. Například v roce 2006 to byla cena za Evropskou energetickou službu, udělovaná Evropskou komisí nejlepším evropským poskytovatelům služeb v oboru energetiky, a v ČR ocenění Energetický projekt roku za úspěšnou revitalizaci areálu psychiatrické léčebny Kosmonosy.
 
(Siemens, s. r. o.)