Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Německý projekt Industrie 4.0 se musí změnit na celoevropský

Podle německého sdružení výrobců strojů a zařízení VDMA potřebuje síťově propojenou výrobu nejen Německo, ale celá Evropa, aby tak posílila svou konkurenceschopnost. Pro síťově propojenou výrobu, jejíž vznik v Německu podporuje projekt Industrie 4.0, je klíčovým odvětvím strojírenství, které v Evropě zaměstnává okolo tří milionů lidí. Bez účasti celé Evropy ale nemá „čtvrtá průmyslová revoluce“ v Německu šanci na úspěch. „Ačkoliv Německo je zcela určitě centrem digitalizace průmyslu, potřebujeme Evropu. Projekt Industrie 4.0 proto musíme změnit na celoevropský,“ řekl Hartmut Rauen, zastupující vedoucí oddělení pro obchod sdružení VDMA, při přípravě německého národního kongresu IT-Gipfel 2015, který se konal 18. a 19. listopadu v Berlíně.

 

Evropský trh 4.0

V Evropě již fungují zaběhnutá pravidla pohybu zboží a výměny dat. Průmyslové firmy tak běžně pracují napříč celou Evropou, což je nezbytné pro úspory výrobních nákladů a mezinárodní konkurenceschopnost. Evropský trh se ovšem musí vyvíjet ruku v ruce s nadcházejícími změnami. Nový digitalizovaný průmysl, kde se slučuje digitální a fyzická podoba zboží, nebude již rozlišovat evropský a světový trh. Digitalizovaný průmysl bude do budoucna hlavním zdrojem bohatství a pracovních míst v Evropě. Legislativa EU se však musí vyvíjet stejným tempem jako koncepce Průmyslu 4.0, aby nebránila jejímu obrovskému potenciálu.
 
Evropský vnitřní trh 4.0 by měl reagovat na problémy týkající se tzv. kybernetické bezpečnosti. Přizpůsobit bude nutné i právní předpisy, jelikož s daty se bude muset nakládat, jako kdyby šlo o jednu velkou firemní síť. Vzhledem k tomu, že existence zejména malých a středních podniků je často založena na jejich know-how, je nezbytné, aby výměna dat byla maximálně chráněna a tak bylo zabráněno jejich únikům.
 

Až 60 % strojírenských firem v Německu se zabývá uplatněním Industrie 4.0

Že je Industrie 4.0 hlavním tématem německého i evropského strojírenství, dokazuje i nově vydaná studie Industrie 4.0 – Readliness. Ta mj. uvádí, že téměř 60 % německých strojírenských podniků se připravuje na novou průmyslovou revoluci, a celá třetina z nich dokonce velmi intenzivně. Tato čísla jsou dvakrát vyšší než v celém průmyslu. Celkem devět z deseti podniků, podle studie, vidí v projektu Industrie 4.0 významnou příležitost, jak se odlišit od konkurence.
 
Studie také uvádí, že rozhodujícím faktorem pro implementaci principů Industrie 4.0 je kvalifikovaná pracovní síla. Je proto nezbytně nutné plynule přizpůsobit učební programy a osnovy ve školách všech stupňů s ohledem na nové profese. Jední z kroků úspěšné změny dosavadních zaběhnutých učebních osnov je posílení financování projektů směřujících k propojení akademické sféry a průmyslu na veřejných školách, zejména školách vysokých.
 

Zapojení VDMA do projektu Industrie 4.0

Sdružení VDMA se v rámci projektu Industrie 4.0 silně angažuje. Nově vytvořilo digitální mapu Německa, kde je uvedeno více než sto konkrétních příkladů využití principů Industrie 4.0 v praxi.
[VDMA: Industrie 4.0 europäisch denken und umsetzen. 16. 11. 2015.]
(jč)
 
Obr. 1. Hartmut Rauen, zastupující vedoucí oddělení pro obchod VDMA