Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Německý kongres Automation 2009 s podtitulem Fit for Efficiency

Německý kongres Automation 2009, letos s módně anglickým podtitulem Fit for Efficiency, se bude konat 16. a 17. června 2009 v Baden-Badenu (Německo). Kongres pořádá VDI Wissensforum za podpory německé společnosti pro měřicí a automatizační techniku GMA, která je součástí sdružení VDI/VDE, a tentokrát poprvé i za podpory sdružení ZVEI a Namur.
 
Minulého kongresu se zúčastnilo 350 převážně německých odborníků z průmyslu, školství i vědecké sféry a na doprovodné výstavce představilo svoje produkty a služby více než dvacet firem.
 
Tematicky obsáhne kongres celou šíři měřicí a automatizační techniky určené pro nejrůznější průmyslová odvětví. Přednášející jsou zváni z vědeckých kruhů i z průmyslové praxe a programový výbor bude tradičně klást velký důraz na kvalitu, objektivitu a nezávislost prezentovaných informací.
 
Letošní kongres má zvláště ukázat, že automatizace nejen přispívá k plnění ekonomických cílů, ale pomáhá také zajistit bezpečnost výroby a omezovat její negativní vliv na životní prostředí.
 
Bližší informace o kongresu najdou zájemci na webové stránce http://www.automatisierungskongress.de, kde je k dispozici také online přihláška. Jednací řečí kongresu je němčina.
(Bk)