Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Německo chystá normu pro smart grids

Více než 160 odborníků diskutovalo počátkem února 2010 na symposiu VDE/DKE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik/Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik im DIN und VDE) a německého ministerstva hospodářství a techniky o budoucnosti energetiky a tzv. smart grids. Výsledkem jejich jednání je shoda v tom, že je třeba urychleně začít práce na vytvoření potřebných standardů. Do 5. března 2010 mohou odborníci prostřednictvím webové stránky www.dke.de zaslat komisi DKE svoje komentáře k plánovanému průběhu prací na standardizaci v oblasti smart grids. Na základě těchto připomínek bude plán prací odborné veřejnosti oficiálně představen 21. dubna 2010 na veletrhu Hannover Messe v rámci akce Life Needs Power.
 
Spolková vláda podporuje růst podílu malých, netradičních zdrojů elektrické energie. Jejich efektivní začlenění do přenosové soustavy se ovšem neobejde bez rozvoje informační a komunikační infrastruktury a bez vytvoření příslušných norem a standardů. Aby bylo možné přenosovou soustavu řídit, musí spolu komunikovat nejen všechny připojené zdroje, ale i spotřebitelé, a to až na úroveň jednotlivých domácností, a dokonce jednotlivých spotřebičů. Hlavními problémy přitom jsou vytvoření jednotné struktury dat, bezpečnost přenosu dat a jejich ochrana proti zneužití. Důležité je, aby novou techniku akceptovalo co nejvíce výrobců energie, dodavatelů i spotřebitelů. Jen tak je možné přenosovou soustavu s mnoha distribuovanými zdroji energie efektivně regulovat.
[Tisková zpráva VDE, 4. 2. 2010.]

(Bk)