Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Německé automobilky podporují Profinet

číslo 1/2005

Německé automobilky podporují Profinet

Skupina čtyř německých výrobců automobilů – Audi, BMW, Daimler-Chrysler a Volkswagen – vydala stanovisko deklarující jejich dohodu o společném postupu v otázce tzv. průmyslového Ethernetu (Industrial Ethernet), v automobilovém průmyslu hojně diskutované již několik let. „Do budoucna bude jako standardní používán protokol Profinet s integrovanými bezpečnostními funkcemi,„ uvádí se ve stanovisku, přičemž je doplněno: „Cílem je jednoduché a jednotné spojení použitých automatizačních komponent.„ Skupina, nazvaná AIDA (Automation Initiative of Domestic German Automobile Manufacturers), uvádí, že důsledkem toho, že chybí norma „… jsou určité výdaje, které nijak nepřispívají k odlišnosti jednotlivých produktů a nepodporují konkurenci.„ Dále se ve stanovisku říká, že: „Výrobci automatizačních komponent vyvíjejí svoje produkty tak, aby bylo možné je provozovat a udržovat při použití mnoha různých komunikačních systémů. V důsledku toho se ale uživatelé těchto komponent následně potýkají s rostoucími náklady.„ Členové skupiny jsou shodně názoru, že v projektech, kde je to zjevně technicky výhodné a „užitečné z hlediska provozu a řízení podniku„, by měl být použit protokol Profinet.
[IEE Networks for Engineers, 1. prosince 2004.]

(kp)