Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Několikavstupové převodníky pro snímače teploty

Několikavstupové převodníky pro snímače teploty

Firma Smaris, s. r. o., výrobce komponent pro měření a regulaci, uvedla na trh novou řadu vícevstupových převodníků, které jsou určeny pro sběr dat ze snímačů teplot (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 a termočlánky) nebo pro analogové unifikované signály (0 až 20 mA, 0 až 10 V).

Obr. 1.

Na každé jednotce může být využito šest analogových vstupů, které zpracovává přesný šestnáctibitový A/D převodník. Odporová čidla jsou pro kompenzaci odporu přívodů připojena třívodičově. Pro komunikaci s nadřízeným systémem se využívá rozhraní RS-485. Uživatel si může zvolit jeden ze tří protokolů – ASCII (model 6xA), Modbus RTU (model 6xM) nebo Arion pro systémy firmy Amit (model 6xARI). Tyto převodníky mohou být doplněny zobrazovacím modulem, aby bylo možné přímo v provozu kontrolovat měřené hodnoty. Firma Smaris plánuje rozšíření řady těchto modulů o verze s reléovými výstupy a s možností připojení odporových čidel čtyřmi vodiči.

Dalším výrobkem, který se firma Smaris chystá představit, je univerzální zobrazovací jednotka UZJ. Tato jednotka je určena pro převod a zobrazení průmyslových signálů z odporových snímačů teploty, termočlánků, odporových snímačů polohy, napětí nebo proudu na unifikované průmyslové signály. Vstupní signál je opět zpracováván přesným šestnáctibitovým A/D převodníkem. UZJ je vyráběna v provedení k montáži do čelního panelu. Umožňuje limitní spínání až čtyřmi relé. Modul může být doplněn galvanicky odděleným analogovým výstupem (pasivní signál 4 až 20 mA a aktivní signály 4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0 až 5 V nebo 0 až 10 V).

SMARIS, s. r. o., tel.: 572 570 667, fax: 572 553 723, e-mail: rburda@smaris.cz