Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Několika větami

  • 12. 7. 2010, Plzeň – Tým pracovníků z katedry konstruování strojů Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a společnosti Auto Projekt Centrum v Plzni poprvé představil elektromobil EHR 10. Pouhých 150 dnů stačilo šestici nadšenců ke stvoření elektromobilu mimořádného vzhledu i technických parametrů. Elektromobil s homologovanými komponenty je nyní v prototypovém provozu na veřejných komunikacích.
  • 13. 7. 2010, Praha – Novým generálním ředitelem společnosti Parker Hannifin Czech Republic se k 1. červenci 2010 stal Ing. Miroslav Trybuček. Úkolem manažerského týmu pod jeho vedením bude v období příštích tří až pěti let především zajištění profitabilního růstu, akvizice nových zákazníků OEM, rozvoj distribuční sítě a technických služeb a také optimalizace vnitřních procesů a nákladů.
  • 14. 7. 2010, Houston (USA) – Společnost ABB uzavřela tříletou smlouvu se společností Statoil v hodnotě 23 milionů USD, podle které budou zdokonaleny telekomunikační systémy těžebních plošin u norského pobřeží. Společnost ABB dodá datové sítě, telefonní a rádiová zařízení (UHF a VHF), systém místního rozhlasu (Public Address), meteorologické a radarové systémy.
  • 15. 7. 2010, Mnichov (SRN) – Společnost GE zahájila soutěž GE ecomagination Challenge: Powering the Grid, jejímž smyslem je objevit nejlepší nápady a technická řešení, která umožní dospět k inteligentnější, čistší a efektivnější elektrické rozvodné síti a která také přispějí k rychlejšímu přijetí techniky inteligentní sítě. Cílem je také uvést tyto nápady co nejdříve do praxe.
  • 20. 7. 2010, Praha – Spolehlivý provoz elektrických sítí v Evropě má zajistit společná platforma CTDS pro výměnu dat a bezpečnostní analýzy provozu přenosových sítí, vyvinutá společnostmi Unicorn Systems a Elektrosystem. Po úspěšném testování je platforma implementována u provozovatelů přenosových soustav, které dodávají elektrickou energii pro 170 milionů obyvatel v Nizozemí, Německu, Švýcarsku, Polsku, České republice a Rakousku.
  • 22. 7. 2010, Hannover (SRN) – Francie bude partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2011 (4. až 8. 4. 2011) a bude se na veletrhu prezentovat s mottem „Inovace pro následný růst“. Hlavními tématy francouzské prezentace budou energetika, elektromobilita a energetická účinnost.
  • 1. 8. 2010, Praha – Do funkce generálního ředitele ABB pro Českou byl jmenován Hannu Kassi, který je zároveň ředitelem klastru zemí, do kterého vedle České republiky patří ještě Maďarsko, Slovensko a Ukrajina. Ve funkci generálního ředitele nahrazuje paní Barbaru Frei, která nastupuje v rámci ABB na nové místo regionální ředitelky pro oblast Středomoří.
  • 8. 8. 2010, Hockenheim (SRN) – Univerzitní tým CTU CarTech složený ze studentů ČVUT v Praze se podruhé zúčastnil celosvětové konstrukční soutěže Formula Student/SAE s formulovým vozem, který si v rámci školních projektů studenti sami navrhli a postavili. Soutěž se konala od 4. do 8. srpna 2010 na okruhu Hockenheim v Německu. Tým ČVUT zde byl jako jediný český zástupce a v soutěži 77 týmů z celého světa obsadil celkové 18 místo.
  • 23. 8. 2010, Baar (Švýcarsko) – Společnost Emerson Process Management získala dvě objednávky v hodnotě mnoha miliónů USD od Westinghouse Electric Company na dodávku regulačních ventilů, které mají být použity v tlakovodních reaktorech AP1000 jaderných elektráren Sanmen a Haiyang v Číně.
  • 26. 8. 2010, Liberec – Poznatky o financování aktivit v oblasti vědy a výzkumu z evropských zdrojů získali účastníci třídenní Letní školy přípravy a řízení mezinárodních VaV projektů, která proběhla ve dnech 24. až 26. srpna 2010 ve Výzkumném ústavu textilních strojů a. s. Liberec.