Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Několika větami

  • Praha, 20. 2. 2010 – ČVUT v Praze připravuje výběrové řízení na výstavbu budovy Českého institutu kybernetiky a informatiky (známého také jako Centrum excelence Antonína Svobody), které bude stát ve vysokoškolském areálu v pražských Dejvicích. Do poloviny tohoto roku bude připravena dokumentace pro první etapu výstavby, která si vyžádá 550 mil. korun. Centrum excelence Antonína Svobody bude sdružovat a propojovat domácí výzkumné kapacity zmíněných oborů.
  • Praha, 25. 2. 2010 – Firma Advantech rozšířila spolupráci s firmou Wonderware, světovým výrobcem softwaru pro průmyslové automatizační a informační systémy. Vybrané modely průmyslových operátorských panelových počítačů s dotykovým displejem s operačním systémem MS Windows CE mají již přímo z výroby nainstalován také vizualizační software HMI Wonderware InTouch Compact Edition.
  • Praha, 2. 3. 2010 – Novou posilou ve vedení společnosti ABB v České republice se na pozici finančního ředitele stal Alex Rickli, jenž nastupuje po Ireně Žáčkové, která se rozhodla pokračovat ve své pracovní kariéře mimo ABB. Alex Rickli je ve společnosti ABB již patnáctým rokem a prošel mnoha funkcemi v oblasti interního auditu a controlingu.
  • Praha, 10. 3. 2010 – Podle studie vědeckovýzkumné a konzultační firmy EGÚ činil k 31. 1. 2010 celkový potencionální výkon fotovoltaických a větrných elektráren v ČR celkem 8 063 MW. Studie byla vypracována na základě podkladů od distribučních společností o množství již vydaných kladných stanovisek pro připojování fotovotlaických a větrných elektráren.
  • Eggelsberg, 10. 3. 2010 – Společnost B&R Automation vytvořila nový tým odborníků na balení, který má úzce spolupracovat s pracovníky v balicím průmyslu. Tento tým specialistů na automatizaci bude rozšiřovat aktivity B&R na trzích v Severní Americe a dále upevňovat pozici firmy v balicím odvětví. Členové této expertní skupiny mají velké zkušenosti s řídicími a pohonnými systémy a aktivně se podíleli na práci pracovní skupiny OMAC Packaging Workgroup.
  • Praha, 11. 3. 2010 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo podmínky pro získání dotací ze dvou programů, ICT a strategické služby, které jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Programy podpoří vybudování či rozšíření center informačních služeb, výstavbu mezinárodních center sdílených služeb nebo opravárenských center. Tentokrát si mezi sebe podnikatelé rozdělí 1,5 miliardy korun. Podniky mohou žádat o dotaci až do 15. 10. 2010, pouze však pro projekty realizované mimo území Prahy.
  • Praha, 18. 3. 2010 – Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) oslavil dvacet let od svého založení. Při této příležitosti uspořádal svaz ve svém sídle na Novotného lávce v Praze 18. března 2010 mezinárodní konferenci Proměny Evropy 2010, zaměřenou na stěžejní aspekty znalostního trojúhelníku vzdělávání – inovace v podnikání – společenská odpovědnost organizací.
  • Stalowa Wola (Polsko), 22. 3. 2010 – V polské elektrárně Stalowa Wola byla použita síť Smart Wireless společnosti Emerson Process Management společně s bezdrátovými převodníky Rosemount k monitorování komor na zplynování biomasy. Údaje o teplotě jsou prostřednictvím sítě WirelessHART™ přenášeny k operátorovi, aby se zabránilo poškození keramického obložení komor.
  • Praha, 23. 3. 2010 – AŽD Praha se v současnosti podílí na revitalizaci železničního uzlu v katastru slovenských obcí Teplička nad Váhom, Žilina a Varín. Společnost AŽD Praha dodá pro tuto trať moderní zabezpečovací zařízení v hodnotě 16 milionů eur.
  • Brno, Praha, 27. 3. 2010 – Studenti středních a vysokých škol zapojení do programu Cisco Networking Academy porovnávali své znalosti a dovednosti v oblasti počítačových sítí v národní soutěži Networking Academy Games 2010. Soutěžní kolo se uskutečnilo v sobotu 27. 3. 2010 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a paralelně na FIT VUT v Brně.