Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Několika větami

 • Brusel (Belgie), 23. 11. 2009 – Na semináři CEN-CENELEC (www.cenelec.eu) se hovořilo o významu standardizace pro malé a střední podniky a o tom, jak se tyto podniky mohou aktivně zapojovat do tvorby technických norem.
 • Ratingen (SRN), 2. 12. 2009 – Společnost Mitsubishi Electric Europe B. V. (www.mitsubishi-automation.com) založila novou pobočku v polském Krakově. Satelitní kanceláře jsou v Pruškově nedaleko Varšavy a ve Vratislavi. Společnost Mitsubishi považuje polský trh za velmi perspektivní.
 • Praha, 3. 12. 2009 – Česká skupina Siemens (www.siemens.cz) oznámila své výsledky za obchodní rok 2008/2009. Obrat skupiny činil 30 miliard Kč, počet zaměstnanců 11 000. Objem exportu dosáhl 16,5 miliardy korun. Siemens tak navzdory potížím světové ekonomiky potvrdil svou pozici jedné z nejvýznamnějších domácích firem.
 • Eggelsberg (Rakousko), 3. 12. 2009 – Představitelé Ústavu sociální péče Diakoniewerk v Mauerkirchenu (Rakousko) převzali 2. prosince od zástupců společnosti B&R (www.br-automation.com) šek na 3 000 eur. „Díky této dotaci můžeme nakoupit vybavení umožňující přenos postižených z postele na kolečkové křeslo,“ řekl Wilhelm Obermeir, ředitel ústavu Diakoniewerk.
 • Praha, 8. 12. 2009 – Děti ze základních škol Prahy 6 navštívily Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze (www.cvut.cz). V nových posluchárnách na ně čekal netradiční program – projekce filmu ve 3D a zajímavý výklad odborníků z Institutu intermédií ČVUT.
 • Hradec Králové, 15. 12. 2009 – Společnost Pantek (CS) (www.pantek.cz) se přestěhovala. Nová adresa je Sušilova 1528/1, 500 02 Hradec Králové. Telefonní čísla zůstala beze změny.
 • Brno, 17. 12. 2009 – Představenstvo akciové společnosti Veletrhy Brno (www.bvv.cz) na svém mimořádném zasedání rozhodlo o jmenování pana Jiřího Kuliše do funkce generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno a dále pana Norberta Schmidta do funkce obchodního náměstka generálního ředitele této společnosti.
 • Praha, 22. 12. 2009 – Společnost AŽD Praha (www.azd.cz) odkoupila 32% obchodní podíl ve společnosti MSV elektronika. Společnosti MSV elektronika a AŽD Praha se majetkově propojily po letech spolupráce. Společnost MSV elektronika se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou vozidlových počítačů a další elektroniky pro použití v dopravě a průmyslu. Dodává např. řídicí systémy subsystémů do příměstských jednotek CityElefant (vstupní, přechodové i vnitřní dveře, plošina pro invalidy a WC).
 • Praha, 31. 12. 2009 – O ledna 2010 začala agentura CzechInvest (www.czechinvest.org) přijímat registrační žádosti o dotace z programu ICT v podnicích. O spolufinancování svého projektu až do výše 20 milionů korun mohou žádat malé a střední podniky do poloviny října 2010. Dotaci lze získat na široké spektrum aktivit, od pořízení hardwaru, softwaru a souvisejících služeb, přes práci expertů až po zavedení systémů MES, ERP apod.
 • Praha, 4. 1. 2010 – Tři miliardy korun na podporu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit firem podnikajících v České republice je připraveno v programu Potenciál Operačního programu Podnikání a inovace, jehož třetí výzvu k předkládání žádostí o dotaci zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Elektronické žádosti o dotace začne přijímat agentura CzechInvest (www.czechinvest.org) 26. února 2010.
 • Ostrava, 6. 1. 2010 – Zástupci především neziskových organizací z Moravskoslezského kraje převzali z rukou předsedy správní rady Nadačního fondu Evraz, Ing. Zbyňka Kvapíka, MBA, darovací smlouvy v celkové výši 8,9 milionu korun na finance pro projekty organizací, které zaslaly žádost o poskytnutí finančního příspěvku do Nadačního fondu Evraz (www.vitkovicesteel.com). Správní rada spolu s poradním orgánem vybrala 39 projektů 34 organizací, které zaslaly do nadačního fondu žádost o finanční příspěvek pro svůj projekt.
 • Dukovany, 7. 1. 2010 – Dopoledne byl na 4. bloku jaderné Elektrárny Dukovany vypnut elektrorozváděč napájení některých měřicích systémů turbín. Po kontrole a opětovném zapnutí rozváděče vznikl přechodový stav, při němž byl automaticky odstaven 4. výrobní blok elektrárny. K události došlo tak, že servisní technik při průchodu okolo elektrorozváděče nechtěně zachytil oděvem o vypínač. Podrobný rozbor poruchy ukázal, že automatické systémy v dané situaci fungovaly správně a bezpečně.
 • Brno, 8. 1. 2010 – Rektor Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz) prof. Karel Rais a generální ředitel akciové společnosti Veletrhy Brno (www.bvv.cz) Ing. Jiří Kuliš podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci na rok 2010. Dokument je pokračováním loni navázaných úzkých kontaktů obou organizací a týká se především možnosti aktivní prezentace výsledků aplikovaného výzkumu jednotlivých fakult brněnského Vysokého učení technického na veletrzích a doprovodných programech, s nimiž činnosti příslušných fakult oborově souvisejí, a podílu na tvorbě doprovodných témat a programů.