Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nejvyšší možná ochrana kabelů a hadic

Německá firma Murrplastik Systemtechnik je renomovaným výrobcem pohyblivých přívodů energie – vodicích řetězů. Tato zařízení umožňují pohyblivé uložení kabelů nebo hadic a zajišťují tak jejich nucené vedení s přesně určeným poloměrem ohybu a současně také mechanickou ochranu před vlivy okolního prostředí.

V některých případech je nezbytné kabely ve vodicím řetězu chránit ještě lépe. Tuto ochranu je nutné zajistit zejména u svařovacích, vypalovacích, dělicích nebo obráběcích strojů. Tam hrozí poškození uložených kabelů např. žhavými nebo ostrými částmi vznikajícími při obrábění, dělení nebo svařování. Nejlépe lze mechanickou ochranu zlepšit použitím uzavřených (krytovaných) vodicích řetězů, které odolávají krátkodobému působení rozžhavených částí o teplotě až 500 °C (obr. 1).

Vodicí řetězy uzavřených řad pod názvy SafeLine, MultiLine a ClosedLine jsou vyráběny z modifikovaného polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny ve standardní černé barvě. Kryty mohou být plastové nebo hliníkové – ty kromě bezpečnostních hledisek plní i požadavky na vzhled (obr. 2).

SafeLine je řada nejmenších řetězů pro základní použití a tvoří ji typy řetězů MP 25 G a MP 36 G. Články jsou tvořeny základním dílem ve tvaru písmene U a rámovou přepážkou pouze z plastu. Řetězová zakončení jsou z pozinkované nebo korozivzdorné oceli. U řady MP 36 G lze volit i přírubová zakončení (obr. 3).

Řada MultiLine zahrnuje řetězy MP 43 G a MP 65 G s vnitřní výškou článku 38, nebo 60 mm. Tyto řetězy jsou vhodné především pro středně těžké podmínky použití, kde je požadována jednoduchá konstrukce celoplastového řetězu. Řetězy této řady jsou opatřeny zakončeními stejných typů jako předchozí řada (přírubová pouze pro MP 65 G) – obr. 4.

Typ ClosedLine již patří k nejrobustnějším vodicím řetězům, které jsou určeny do velmi náročných podmínek. Jsou nabízeny s plastovými nebo hliníkovými kryty. Do této skupiny patří vodicí řetězy MP 32.3 G, MP 41.3 G, MP 52.3 G, MP 62.3 G a MP 82.3 G (obr. 5).

Jejich celoplastová zakončení jsou vybavena montážními vložkami moderní konstrukce. Vybrané druhy řetězů z této skupiny lze dodat i v antistatickém provedení (ESD), jež je použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu podle směrnice ATEX.

Montáž řetězů řady ClosedLine ve srovnání s podobnými konkurenčními produkty výrazně spoří čas. Na zrychlení montáže mají vliv dva aspekty: jednoduchý systém zajištění a odjištění rámových přepážek a zejména možnost obejít se při montáži řetězu v podstatě bez nářadí (obr. 6).

Pro maximální využití vlastností vodicích řetězů je nabízeno široké spektrum příslušenství v podobě oddělovacích přepážek, regálových systémů, ochran proti vytržení nebo úložných van. Toto příslušenství napomáhá správnému rozdělení náplně řetězu uvnitř článků a optimálnímu vedení celého systému i na velkou vzdálenost. Vhodná volba komponent prodlužuje životnost kabelů a snižuje opotřebení vlastního řetězu na minimum.

Jiří Jakl, Schmachtl CZ spol. s r. o.

Obr. 1. Uzavřený vodicí řetěz se zaručenou odolností při teplotě až 500 °C

Obr. 2. Hliníkové kryty jako designový prvek

Obr. 3. Vodicí řetěz MP 36 G

Obr. 4. Vodicí řetěz MP 43 G

Obr. 5. Vodicí řetěz MP 62.3 G

Obr. 6. Jednoduchá montáž zajišťovacích kolíků