Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Největší solární park ve Švédsku vybaven chytrými střídači ABB

Švédsko již získává polovinu energie z obnovitelných zdrojů a jeho ambiciózní plány směřují ke 100 % v roce 2040. V této skandinávské zemi se masivně investuje do solárních systémů, konkrétně otevřením největšího solárního parku Sparbanken Skĺnes Solcells­park o kapacitě 5,8 MW. Společnost ABB do tohoto parku dodala chytré střídače PVS-120 a cloudové propojení se systémem AbilityTM. To umožňuje efektivní monitoring, správu a kontrolu prostřednictvím mobilních zařízení. Nový střídač PVS se rychle a pohodlně instaluje a uvádí do provozu za pomoci digitálních prostředků. Jeho použití vede k flexibilnímu konstrukčnímu řešení a zajišťuje značnou spolehlivost dodávek elektřiny. Zároveň splňuje vysoké ekologické standardy a je ideální pro větší decentralizované solární instalace pracující s napětím 1 000 V DC.

ABB se také podílí na distribuci elektřiny dodávkou rozváděčů SafeRing do rozvodných stanic, které park propojují s rozvodnou sítí.

Solární park Sparbanken Skĺnes Solcells­park leží u elektrárny Sjöbo poblíž města Tĺgra a byl uveden do provozu 13. června 2019. Je rovněž unikátní tím, že jde o první takto rozsáhlý solární projekt bez účasti státních energetických firem. Nový solární park vyprodukuje dostatek energie pro tisíc švédských domácností a bude ho využívat i švédská banka Sparbanken Skĺne.      

(ev)