Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Nejmodernější technika z celého světa v Hannoveru

Nejmodernější technika z celého světa v Hannoveru

Veletrh Hannover Messe 2007 se bude konat od 16. do 20. dubna 2007. Přestože je tento veletrh v několika posledních letech poznamenán určitou stagnací počtu vystavovatelů i návštěvníků, zůstává jednou z nejvýznamnějších veletržních akcí v Evropě i ve světě, s rostoucím podílem účastníků ze zahraničí.

Pro mnohé světové firmy, i z oboru průmyslové automatizace, je Hannover Messe příležitostí oficiálně představit nebo uvést na trh své významné novinky. Nevystavují se zde ovšem pouze špičkové produkty: stále více se tu vystavovatelé chlubí i svou nabídkou inženýrských a dalších služeb a realizovanými projekty. Odborní návštěvníci tedy na veletrhu najdou skutečně kompletní nabídku pro nejrůznější průmyslová odvětví.

Příkladem může být přehlídka Motion Drive and Automation, která se koná pravidelně každé dva roky. V roce 2007 na ní návštěvníci naleznou úplný přehled elektrických, pneumatických i hydraulických pohonů, převodových mechanismů a příslušenství k pohonům pro všechny oblasti průmyslové automatizace. Na tuto akci bude tematicky navazovat samostatná přehlídka techniky stlačeného vzduchu a va­kuo­vé techniky.

Stále důležitější součástí veletrhu Hannover Messe je bohatý doprovodný program, který podporuje navazování osobních kontaktů a výměnu zkušeností mezi odborníky z řad uživatelů, dodavatelů a konstruktérů z celého světa. Konference, sympozia, prezentace, diskusní fóra a další speciální akce, to vše lze navštívit v kongresovém centru výstaviště i přímo ve veletržních halách. Například v hale 6 se bude konat Global Business Forum, akce určená pro navazování mezinárodních obchodních vztahů. Na 2 500 m2 se ve stáncích i jednotlivých expozicích představí především obchodní a průmyslové komory, podnikatelské svazy, oborová sdružení a vládní a veřejné orgány z celého světa, jejichž cílem je podporovat mezinárodní obchod.

V kongresovém centru uprostřed výstaviště se bude od 17. do 19. dubna 2007 konat kongres World Energy Dialogue, již podruhé součást veletržní přehlídky Energy. Odborníci na této mezinárodní akci budou diskutovat především o efektivní výrobě, distribuci i spotřebě energie a zdrojích energie pro budoucnost.

Součástí veletrhu je také udělování ceny Hermes Award. Tato cena je nejen prestižní, ale také nejlépe finančně ohodnocenou technickou cenou za inovační průmyslové výrobky.

Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2007 letos bude Turecko, země s mnoha podnikatelskými příležitostmi a rozvojovým potenciálem. Organizátoři očekávají přibližně 200 vystavovatelů z této země. Turci na veletrhu aktivně nabídnou mimo jiné spolupráci v inženýrských službách, technickém výzkumu a vývoji, v automatizaci procesní výroby, automatizaci technických zařízení budov, technice pro distribuci energie, pro potrubní rozvody atd. Očekává se také 6 000 odborných návštěvníků z Turecka, kteří zde budou hledat obchodní kontakty a možnosti kooperace.

Je s podivem, že Hannover Messe 2007 již podruhé není zařazen do kalendáře veletržních akcí podporovaných českým ministerstvem průmyslu a obchodu. Čeští vystavovatelé, kteří se chtějí prezentovat na evropském trhu, si ovšem cestu na veletrh najdou i bez dotací, a společného stánku České republiky jistě není škoda. Je ovšem na zvážení, zda by nebylo hospodárnější dát samotným podnikatelům, kteří chtějí vystavovat své výrobky a služby na mezinárodních veletrzích, možnost, aby si sami vybrali veletržní akce, jichž se chtějí účastnit.

(Bk)