Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nejmenší lineární aktuátor na trhu

číslo 11/2005

Nejmenší lineární aktuátor na trhu

Firma A-Drive představila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně českým konstruktérům, kteří potřebují přesné a rychlé miniaturní aktuátory realizující přímočarý pohyb, nový aktuátor velikosti NEMA 8 (příruba 20 × 20 mm, průměr hřídele 3,5 mm). Jde o nejmenší aktuátor na trhu, který rozšiřuje současnou řadu aktuátorů této firmy, zahrnující nyní velikosti NEMA 8 až NEMA 34 se silou 40 až 2 600 N. Aktuátorem lze nahradit čtyři komponenty: krokový motor, adaptér, pohybový šroub a vodicí matku. Adaptér pro spojení hřídele motoru a pohybového šroubu není třeba a vodicí matka je už plně integrována v aktuátoru. Pohybový šroub je z korozivzdorné oceli.

Obr. 1.

Obr. 1. Lineární aktuátory ve velikosti NEMA 8, zleva linear hollow, linear captive a linear external

Aktuátor NEMA 8 realizuje lineární pohyby s krokem od 0,001 5 mm do 0,04 mm a může vyvinout sílu až 45 N, aniž by to zkrátilo jeho životnost. Standardní lineární aktuátor velikosti NEMA 8 je vyráběn se šrouby délky od 100 mm do 3 m. Délka šroubu, velikost motoru a provedení externí matky je možné bez problému přizpůsobit konkrétnímu použití.

V provedení linear external (obr. 1 vpravo) je šroub pevně spojen s motorem a motor jím otáčí. Matka se pohybuje po šroubu. Tato konstrukce je optimálním řešením, jak realizovat i dlouhý lineární pohyb v co nejmenším prostoru. Konec šroubu může být volný nebo uzpůsoben k uložení v ložisku, které šroub podpírá a zabraňuje jeho průhybu. To je nutné zejména při větších pracovních délkách. Další provedení jsou linear hollow, kde je naopak pevná matka a pohybuje se šroub (obr. 1 vlevo), a linear captive v odolném provedení, kde je kinematická dvojice šroub–matka zakryta uvnitř aktuátoru, navenek se pohybuje pouze píst vedený v ložiscích (obr. 1 uprostřed; toto provedení je vhodné pouze pro krátké pohyby). Sortiment doplňuje provedení dual motion, umožňující jediným aktuátorem realizovat přímočarý i rotační pohyb (toto provedení je pouze ve velikostech NEMA 14, 17 a 23).

Aktuátor ve velikosti NEMA 8 je vhodný pro realizaci rychlých a přesných pohybů. K typickým aplikacím patří lékařské přístroje, křížové stoly, ovládání ventilů a podobné úlohy automatizace. Zmíněný aktuátor má výborný poměr výkonu k ceně. Je vhodný i pro nahrazení dosavadních konstrukčních řešení lineárního pohybu při jejich rekonstrukci nebo optimalizaci výkonu. Kromě standardní verze je společnost A-Drive schopna velice rychle dodat i speciální provedení přímo „na míru„ danému použití.
[Tisková zpráva A Drive Technology GmbH.]

Petr Uher,
Servo-Drive

Petr Uher, Servo-Drive
Nová 12
635 00 Brno
tel.: 776 211 752
fax: 546 223 447
e-mail: uher@servo-drive.com