Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nejistoty v měření V: od teorie k praxi

číslo 5/2002

Nejistoty v měření V: od teorie k praxi

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
nejistota,
zdroje nejistot,
kalibrace,
ověřování,
metrologie,
měření teploty a elektrického napětí.

Ing. František Vdoleček, CSc., FSI VUT, Brno
(vdolecek@uai.fme.vutbr.cz)
doc. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., SjF STU, Bratislava
(palencar@kam.vm.stuba.sk)
Ing. Martin Halaj, Ph.D., SjF STU, Bratislava
(halaj@kam.vm.stuba.sk)

Inzerce zpět