Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Neformální sdružení manažerů projektů

V Praze se 25. února 2008 uskutečnila neoficiální schůzka manažerů projektů. Jejím iniciátorem i organizátorem byl Ing. Igor Luhan, CSc., PMP, ze společnosti Deltax Systems a. s. Schůzky se zúčastnilo asi 50 osob. Důvodem k jejímu svolání byla již delší dobu sdílená vnitřní potřeba členů této komunity se navzájem seznámit, občas se potkat a zejména mít možnost se podělit o zkušenosti s tím, co při jejich práci na projektech funguje a co nefunguje.
 
Setkání bylo zahájeno přednáškou na téma Úvod do metod odhadování IT projektů, kterou přednesl Michal Hartman ze společnosti BSC Praha, přijatou s velkým zájmem. Následovalo představení jednotlivých účastníků a na ně plynule navázala diskuse o dalších krocích ve vzájemném udržování kontaktů se závěry:
  • setkání manažerů projektů se uskuteční přibližně jednou za rok,
  • bude snaha v mezičase uspořádat asi dvě schůzky v menších skupinách s cílem přenosu know-how,
  • vstupenkou na setkání ve skupinách bude formulace otázky, která se vztahuje k zadanému tématu, podpoří diskusi a představuje skutečný problém (zaslaná elektronickou poštou) – schůzka je plánována na 21. 4. večer.
Celá akce je bezplatná a je otevřena všem zájemcům o řízení projektů. Pro odhad potřebné kapacity sálu je však třeba se přihlásit, a to nejméně deset dní předem. Akce není organizována ani zastřešována žádnou oficiální organizací (např. PMI) a také není nikým sponzorována, což mimo jiné přináší tu výhodu, že schůzky jsou organizovány podle dohody účastníků. Zájemci o tuto aktivitu jsou vítáni na adrese: igor.luhan@deltax.cz.
 (il)