Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nedílnou součástí regulace jsou i senzory

Automa 12/2001

(Turck)

Nedílnou součástí regulace jsou i senzory

Obr. 1.

Společnosti Turck a Banner Enginnering Corporation, světoví specialisté na senzorovou a především optosenzorovou techniku, vyrábějí a dodávají množství produktů, které jsou vhodné pro mnohé aplikace regulace v průmyslu.

Typickými oblastmi jejich použití jsou regulace hladiny a kontrola okrajů pásů nebo tkaniny.

Dvouhodnotová regulace hladiny v nádržích a zásobnících
Úlohu je možné řešit použitím ultrazvukového senzoru Q45, který indikuje vzdálenost v rozsahu od 100 do 300 mm. Má kompenzaci teploty, napájení 12 až 24 V DC a dvouhodnotové výstupy PNP a NPN. Teplotní rozsah senzoru je –25 až +75 °C.

Dolní a horní mez se zadávají stisknutím tlačítka TEACH. Senzor má vstup pro externí řízení regulované soustavy. Funkce výstupu je rozpínací nebo spínací a pracovní režim napouštění nebo vypouštění.

Regulace a kontrola okrajů pásů
Pro hlídání a regulaci okraje pásu je k dispozici senzor D10 Expert se světlovody zakončenými štěrbinou. Okraj tkaniny, plechu nebo fólie je snímán paprsky jednocestné závory, která je tvořena štěrbinou světlovodu. Se změnou počtu zacloněných paprsků se na výstupu mění analogový signál, který je následně zpracováván řídicím systémem, popř. regulátorem. Senzor pracuje s viditelným červeným nebo zeleným světlem a je vhodný i pro náročné aplikace s kontrastem nižším než 1 %. Analogový výstup je 4 až 20 mA nebo 0 až 10 V DC. Senzor má i pomocný dvouhodnotový výstup NPN nebo PNP s nezávisle nastavitelnými mezními hodnotami. Pro velmi náročné aplikace jsou k dispozici světlovody zakončené štěrbinou, která snímá posuv pásu stroje kontinuálně.

Obr. 2. Obr. 3.

Regulace a kontrola návinu a průhybu
Pro hlídání a regulaci polohy je vhodný snímač Q50, fungující na optickém triangulačním principu. Je vhodný pro měření vzdáleností od 100 do 400 mm. Senzor pracuje s infračerveným nebo viditelným červeným paprskem o průměru 15 mm. To umožňuje senzor velmi přesně nastavit, a tím zaručit spolehlivou funkci v náročných měřicích aplikacích, např. při měření hladiny sypkých materiálů, při plnění a balení, měření průměru návinu nebo kontrole průhybu smyčky podávaného materiálu, např. plechu, fólie nebo látky. Analogový výstup lze použít pro řízení, popř. regulaci a pro další rozměrová měření. Senzor se nastavuje tlačítkem TEACH. Stupeň krytí IP67 umožňuje použít senzor v náročném průmyslovém prostředí.

Obr. 4.

Dalším vhodným senzorem pro tyto aplikace je laserový měřicí senzor řady L-GAGE™. Pracuje na optickém triangulačním principu s viditelným laserovým světlem bezpečnostní třídy 2. Úzká optická pásmová propusť zajišťuje odolnost vůči okolnímu světlu, a to i v průmyslovém prostředí. Senzor pracuje s rozlišením lepším než 25 µm a je vhodný pro přesné měření vzdálenosti. K dispozici jsou provedení s analogovým výstupem 4 až 20 mA, s přímým nebo inverzním módem se spínacími výstupy NPN nebo PNP, alarmovým výstupem a se vstupem pro aktivaci laserového vysílače. Napájecí napětí senzoru je 10 až 30 V DC. Robustní pouzdro s krytím IP67 je odolné v náročných podmínkách.

Typickým použitím senzoru jsou aplikace jako kontrola profilu výrobků, detekce hran velmi plochých objektů, měření návinu papíru nebo tkaniny.

Měřicí světelný závěs A-GAGE™ se v regulačních úlohách používá ke kontinuálnímu určování velikosti výrobků, popř. materiálu, např. kamení na transportním pásu, klád na rolnách, k regulování průhybu materiálu, řízení a regulaci rychlosti pásu atd. Výstupní analogový nebo dvouhodnotový signál je dále zpracováván a regulačním zásahem je potom např. změna otáček pohonu, přivření ventilu atd.

Děkujeme našim zákazníkům za spolupráci v letošním roce a přejeme dobré vykročení do roku 2002.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.bannerengineering.com