Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Názory na MES

číslo 6/2004

Názory na MES

Vrstva počítačových programů označovaná MES (Manufacturing Execution Systems) byla v hierarchii řídicích systémů průmyslového (resp. výrobního) podniku ve světě, především v USA, rozpoznána a pojmenována ve druhé polovině 90. let minulého století. Od té doby je velkými dodavateli automatizační techniky i samostatnými „softwarovými domy„ systematicky rozvíjena.

Do prostředí naší ekonomiky dorazil koncept MES s nevelkým zpožděním za světem. Za zdroj informací technické veřejnosti sloužily a slouží články v časopisech, z nichž pravděpodobně nejpohotověji dostupné jsou články uveřejněné v časopisu Automa a dále nejrůznější „živá“ vystoupení reprezentantů dodavatelských firem. Jedinečnou příležitost seznámit se na jednom místě se situací v oblasti MES v ČR nabízejí od roku 2001 firemní konference na téma MES pravidelně pořádané agenturou AD&M (http://www.adamova.cz). Dvě naposled uspořádané konference (v celkovém pořadí již čtvrtá a pátá), s názvem Informační systémy průmyslového podniku – MES, byly věnovány MES z pohledu postupně zdola, z úrovně výroby (listopad 2003, za účasti 125 odborníků ze 67 společností), a shora, z úrovně podnikových informačních systémů (duben 2004, 115 odborníků ze 70 organizací – podrobnosti viz AD&M). Poprvé přitom byly zkoumány názory odborníků zaměřených na problematiku MES v ČR.

Obr. 1.

V listopadu 2004 měli účastníci zmíněné akce možnost vyslovit se písemně v anketě k postavení MES jako nástroje k integraci řídicích systémů výrobního podniku v podmínkách ČR. Odezev se ale nesešlo tolik, aby bylo možné dojít ke statisticky významným závěrům. Respondenti se nicméně shodují v tom, že vrstva MES je pro výrobní podnik do budoucna nutností, při jejím zavádění přisuzují významnou roli standardům (např. ANSI/ISA S95) a vidí potřebu změny role dosavadních podnikových úvarů IT. Celkovou povědomost o problematice MES v ČR pokládají za nedostatečnou.

V průběhu konference konané v dubnu letošního roku uskutečnila společnost Dataware, s. r. o., mezi jejími účastníky anketu, jejíž výsledky zde uveřejněné jsou přebrány ze závěrečné zprávy pořadatele (obrázek).

Další, podrobnější pohledy na problematiku integrace řídicích systémů, a tedy i MES, nabízejí články uveřejněné v tomto čísle časopisu. Zdá-li se vám jejich obsah polemický, podělte se o své názory, protichůdné i souhlasné, s ostatními čtenáři. Cokoliv chcete o MES sdělit nebo se naopak dozvědět – redakce časopisu Automa je připravena reagovat na všechny podněty.

Karel Suchý
(karel.suchy@fccgroup.cz)

Inzerce zpět