Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Návrh přímočarých hydraulických pohonů s ohledem na poměr činných ploch

číslo 7/2002

Návrh přímočarých hydraulických pohonů s ohledem na poměr činných ploch

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Servopohon,
hydromotor s jednostrannou pístnicí,
nesymetrický řídicí ventil,
čtyřcestný řídicí průtokový ventil,
plynulé řízení průtoku.

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.,
katedra automatizační techniky a řízení,
Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava
(petr.noskievic@vsb.cz)

Inzerce zpět