Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Návrh PID regulátoru přes internet: www.PIDlab.com

číslo 2/2004

Návrh PID regulátoru přes internet: www.PIDlab.com

V článku je představen jednoduchý a snadno dostupný internetový nástroj (Java applet) pro návrh PID regulátoru, který využívá novou frkvenční metodu návrhu vhodnou pro uživatele v praxi (www.PIDlab.com).

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Nyquistova křivka
proporcionálně-integračně-derivační algoritmus,
technika D-rozkladu,
regulační odchylka,
bezpečnost v zesílení, fázi.

Ing. Martin Čech, doc. Ing. Miloš Schlegel, CSc.,
katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
(schlegel@kky.zcu.cz)

Článek lektoroval: doc. Ing. Petr Horáček

Inzerce zpět